• Alles
  • (5)
    Algemeen
  • (1)
    Sport

Kerstviering voor senioren

woensdag 19 december 15:00 t/m 18:00 uur

Op woensdag 19 december 2018 houden we weer onze gezamenlijke kerstviering in de Samen-op-weg Kapel te Duiven, ingang achter het gemeentehuis.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 uur   Ontvangst en ontmoeting in de hal met koffie of thee

16.00 uur   Liturgisch gedeelte, waarin veel gezongen wordt

Bij de uitgang van de kapel is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

17.00 uur   Gezamenlijke broodmaaltijd

18.00 uur   Afsluiting

Opgave vóór 2 december bij Paula Heine (tel 0316-261751).

De kerk is vanaf 15.00 uur open.

Mocht u na aanmelding toch op 19 december niet aanwezig kunnen zijn, dan graag een bericht van verhindering; dit in verband met de catering.

We hopen op een grote opkomst bij dit gezellig samenzijn.

De OASE, PCOB en de Diaconie PKN Duiven verwelkomen u graag!


deel deze activiteit