Afbeelding
Foto: Afbeelding van Elsemargriet via Pixabay .jpg

Viering Olvékoor in Waalse kerk: Omzien naar elkaar

zondag 12 februari 2023 10:00 t/m 11:00

Het thema “Omzien naar elkaar” staat centraal in de maandelijkse viering van het Olvékoor op zondag 12 februari om 10.00 uur in de Waalse kerk in Arnhem.

Gerard Mug, mede-coördinator en vrijwilliger bij de D3rde Verdieping/Hart voor Zingeving, is gastspreker en zal een inleiding geven over wat levensvragen zijn, en hoe je met mensen daarover in gesprek gaat.

Soms zijn er periodes in het leven dat het niet goed gaat. En zijn er gebeurtenissen die grote vragen oproepen als: wat/wie is nu eigenlijk belangrijk in mijn leven? Wat geeft mijn leven (nog) zin bij alle problemen die ik heb? Dan kan het een verademing zijn om hier over te praten met iemand die geschoold is in luisteren en dat zonder te oordelen. Samen zoeken naar wat je raakt, helderheid brengen in wat er speelt en wat zou kunnen helpen om weer verder te kunnen is dan belangrijk. 

Het verhaal van Gerard Mug wordt omlijst met teksten en er worden liederen van o.a. Huub Oosterhuis gezongen. Het koor staat onder leiding van Ruud Hermans en na afloop wordt er koffie en thee geschonken.

De Waalse kerk is te vinden aan de Beekstraat en ligt achter het Stadstheater. Parkeren naast het theater is tot 12.00 uur gratis.

Locatie