Afbeelding
Foto: - Gustavo Frazao via Shutterstock

Grenzen aan de groei

dinsdag 28 februari 2023 20:00 t/m 21:30

Het is inmiddels wel duidelijk. We lopen tegen de grenzen van de economische groei aan. Klimaatverandering, de stikstofcrisis, lucht- en watervervuiling: groei lijkt niet langer de oplossing, maar het probleem. 

Maar kunnen we wel stoppen met groeien? Is groei niet te zeer verankerd in onze cultuur en in wie wij zijn? Zijn het ontgroei-model, of het groene groei-model goede alternatieven? Kom luisteren naar sociaal geograaf Karolien van Teijlingen en filosoof Jeroen Linssen, en ontdek of groei en een duurzame wereld te verenigen zijn.

Twijfel aan de groei

Twijfel aan groei kruipt langzaam de gevestigde orde binnen. Het WEF (World Economic Forum) zette de vraag ‘kan de economie voor eeuwig groeien?’ prominent op hun website, en het klimaatpanel IPCC ging zelfs zo ver te stellen dat individuele consumptie van burgers per direct omlaag moet. Maar welke alternatieven zijn er voor een globale economie die zonder groei direct in grote moeilijkheden raakt?

Krimpen of groen groeien?

Het zogenaamde ontgroei-model, oftewel het bewust laten krimpen van de economie, wordt vaak aangedragen als alternatief. Maar is dit realistisch? Zo’n geplande recessie zou lagere inkomens immers harder treffen dan de rest. Ook op globale schaal speelt dit probleem: de wereldeconomie is zo geglobaliseerd dat het draaien aan een knop in het Westen meteen effect heeft in armere delen van de wereld. Er wordt dan ook meer gepraat over groene groei, de basis voor de Green Deal van de EU. Volgens voorstanders dé duurzame manier om te blijven groeien en tegelijkertijd uitstoot van broeikasgassen te stoppen. Volgens tegenstanders een inwendige tegenstelling.

Sociaal geograaf Karolien van Teijlingen en filosoof Jeroen Linssen vertellen over onze afhankelijkheid van groei en denken na over alternatieven. Hoe is onze afhankelijkheid van groei ontstaan en in onze cultuur verankerd geraakt? Bestaat er groene groei, of kunnen duurzaamheid en groei nooit door één deur? Hoe komt het toch dat we zó moeilijk loskomen van het groeimodel? En hoe zou de  wereld die niet om groeit draait er uit zien?  

Over de sprekers

Karolien van Teijlingen is sociaal geograaf en onderzoeker Grondstoffen en ontwikkeling van de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de transformaties en conflicten die veroorzaakt worden door de winningsindustrieën, en de gerelateerde discussies over de ontwikkeling van alternatieven.

Jeroen Linssen is filosoof en docent Sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit. Hij houdt zich vooral bezig met politieke filosofie en de verhouding tussen economie en politiek. Hij kijkt daarbij naar de opkomst van het economisch liberalisme, de doorwerking daarvan in het hedendaags neoliberalisme en de veranderingen in de rol van de overheid die daarmee samenhangen.

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis

Locatie