Afbeelding
Foto: (Photo by_ Stephanie Mitchell

Wie is Michael Sandel? | Lezing door ethicus Marcel Becker

woensdag 26 april 2023 20:00 t/m 21:15

Op 9 mei 2023 is de beroemde Amerikaanse filosoof Michael Sandel te gast op de Radboud Universiteit. Hij ontvangt ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Radboud Universiteit een eredoctoraat. Na deze publieke academische plechtigheid geeft hij de lezing Who Merits to Govern Us? over de vraag wie het verdient om ons te besturen. De hoogopgeleiden? Of meer een afspiegeling van de samenleving? Kom ter voorbereiding op deze speciale avond luisteren naar ethicus Marcel Becker die je een introductie geeft op het werk en de ideeën van Michael Sandel. 

 Betekenis 

Michael Sandel is een Amerikaanse politiek filosoof verbonden aan Harvard Law School, waar zijn vak Rechtvaardigheid de eerste cursus was die gratis online en op televisie te volgen was. Tientallen miljoenen mensen wereldwijd keken ernaar. Sandel geldt als een belangrijke publieksfilosoof juist omdat hij op een heldere manier ingewikkelde dilemma’s bespreekt. 

Hij verwierf ook grote bekendheid vanwege zijn boek Liberalism and the Limits of Justice (1982), waarin hij de bekende rechtvaardigheidstheorie van John Rawls bekritiseerde. Zo werd hij een belangrijke opponent tegen de voor veel mensen vanzelfsprekende opvattingen van liberalisme en utilitarisme. 

Tirannie van verdienste

Dit verzet klinkt ook door in zijn meest recente boek, de bestseller De tirannie van verdienste (2020). In dit boek, dat werd verkozen tot Boek van het Jaar door The Guardian, The Times en The New Statesman, bekritiseert hij het naïeve denken over verdiensten en beloningen dat onze samenleving domineert, en formuleert hij een alternatief. 

Dwarsdenker

Michael Sandel is een dwarsdenker bij uitstek. Maar waar is zijn denken op gebaseerd? Filosoof en ethicus Marcel Becker neemt je mee naar de bronnen van Sandels’ gedachtengoed. 

 Inleiding Ethicus Marcel Becker neemt je tijdens dit programma mee in het denken van Michael Sandel. Hij vertelt wat de belangrijkste thema’s zijn in zijn denken, en wat de samenhang ertussen is. Ook legt hij uit waarom Sandels werk zo invloedrijk is. Na de lezing van Marcel Becker is er ruimte voor vragen. 

De voertaal is Nederlands.

Over de spreker 

Marcel Becker is ethicus aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de ethiek van internet en sociale media. Verder geeft  hij lezingen en cursussen op het gebied van ethiek voor professionals. 

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis

---------------

Schrijf je ook in voor: Who Merits to Govern Us? | Lecture and awarding honorary doctorate with philosopher Michael Sandel

Dinsdag 9 mei 2023 | 19.30 - 20.00 uur uitreiking eredoctoraat | 20.15-21.30 uur publiekslezing | De Vereeniging, Nijmegen

Wie zou ons moeten besturen? Wie is, In het huidige klimaat van weerstand tegen autoriteiten en elites, het beste in staat om ons land te leiden? Moet onze overheid altijd bestaan uit de mensen die het best en het slimst zijn? Of willen we liever een bestuur dat de bevolking representeert, zowel wat betreft sociaal-economische status als opleidingsniveau? Kom en leer van de wereldberoemde Harvard-filosoof Michael Sandel wie het verdient om ons te besturen.

Voorafgaand aan de lezing ontvang Michael Sandel een eredoctoraat van de Radboud Universiteit. Je bent van harte welkom om deze academische plechtigheid bij te wonen.