Afbeelding
Foto: Photo Jared Leeds

Wie verdient het om ons te besturen?

dinsdag 9 mei 2023 19:30 t/m 21:30

Wie zou ons moeten besturen? Wie is, in het huidige klimaat van weerstand tegen autoriteiten en elites, het beste in staat om ons land te leiden? Moet onze overheid altijd bestaan uit de mensen die het best en het slimst zijn? Of willen we liever een bestuur dat de bevolking representeert, zowel wat betreft sociaal-economische status als opleidingsniveau? Kom en leer van de wereldberoemde Harvard-filosoof Michael Sandel wie het verdient om ons te besturen.

Voorafgaand aan de lezing ontvangt Michael Sandel een eredoctoraat van de Radboud Universiteit. Je bent van harte welkom om deze academische plechtigheid bij te wonen.

Een bron van woede en frustratie

In zijn bestseller en Boek van het Jaar 2020 De tirannie van verdienste: over de toekomst van de democratie stelt filosoof Michael Sandel dat we in een tijd van winnaars en verliezers leven. Een tijd waarin de kansen veel groter zijn voor hen die sowieso al een voorspong hebben. De consequentie is een mengeling van woede en frustratie die een bron werd voor populistisch protest. 

Om voorbij te kunnen gaan aan de polariserende politiek van onze tijd, moeten we onze mentaliteit ten aanzien van falen en succes grondig herzien, stelt Sandel, want juist dit denken heeft tot een groeiende ongelijkheid geleid. Michael Sandel biedt een nieuwe manier van nadenken over succes. We moeten volgens hem meer aandacht hebben voor de rol van geluk in menselijke aangelegenheden, en we moeten een ethiek van bescheidenheid en het algemeen welzijn centraal stellen. 

Weerstand tegen experts en elites

Speciaal voor zijn bezoek aan de Radboud Universiteit gaat Michael Sandel in op de relatie tussen meritocratie enerzijds, en autoriteit en overheid anderzijds. Zijn mensen met een academische achtergrond beter in staat om ons te besturen dan anderen? En wat leidde tot de enorme weerstand tegen experts en elites? Na zijn interactieve lezing gaat Michael Sandel verder op deze vragen in met Radboudwetenschappers politicoloog Carolien van Ham, politiek filosoof Vivienne Matthies-Boon en filosoof Christoph Lüthy. Filosoof en ethicus Marcel Becker is de gespreksleider. 

De voertaal is Engels.

Over de sprekers:

Michael Sandel is een Amerikaanse politiek filosoof verbonden aan Harvard Law School, waar zijn vak Rechtvaardigheid de eerste cursus was die gratis online en op televisie te volgen was. Tientallen miljoenen mensen wereldwijd keken ernaar. Sandel verwierf ook grote bekendheid vanwege zijn boek Liberalism and the Limits of Justice (1982), waarin hij de bekende rechtvaardigheidstheorie van John Rawls bekritiseerde. Zijn meeste recente boek, de bestseller De tirannie van verdienste (2020) werd verkozen tot Boek van het Jaar door The Guardian, The Times en The New Statesman. Bekijk ook de video, podcast en het verslag van het online interview met Michael Sandel over De tirannie van verdienste door Radboud Reflects. 

Carolien van Ham is hoogleraar Empirische politicologie aan de Radboud Universiteit. Ze onderzoekt democratische legitimiteit en politieke vertegenwoordiging. Ook publiceert ze over verkiezingsfraude en de integriteit van verkiezingen: hoe zorgen landen ervoor dat kiezers vertrouwen (kunnen) hebben in hun politieke systeem?

Vivienne Matthies-Boon is hoogleraar Wijsgerige ethiek en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit. Haar primaire interesse gaat uit naar de fenomenologische ervaringen van onrecht: hoe hebben trauma, gezondheid, welzijn en existentiële kwetsbaarheid invloed op politieke structuren en mobilisatie?

Christoph Lüthy is hoogleraar Geschiedenis van filosofie en wetenschap aan de Radboud Universiteit. Hij is geïnteresseerd in het ontstaan van de moderne wetenschappen sinds de Renaissance, in de ontwikkeling van materietheorieën, de verbeelding van wetenschappelijke kennis, en het mind-body probleem in het kader van Darwins evolutietheorie.

Marcel Becker is universitair docent Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit. Hij is deskundig op het gebied van toegepaste ethiek, met name wat betreft het openbaar bestuur, digitale media en juridische (beroeps)ethiek. Het gaat hem daarbij vooral om het verhelderen van de achterliggende morele spanningsvelden.

Deelname

Michael Sandel wil graag met zijn publiek in gesprek. Wees je ervan bewust dat je in beeld kan komen op de video die van deze avond gemaakt wordt en dat je te horen bent op de audioregistratie als je met hem in gesprek gaat. 

Deelname kost € 15,- | Medewerkers van de Radboud Universiteit, Radboudumc, Radboud Reflects-abonnees, scholieren en studenten betalen € 7,50