De provincie Gelderland reserveert 30 miljoen euro voor de kalverhouderij.
De provincie Gelderland reserveert 30 miljoen euro voor de kalverhouderij.

Geld voor Gelderse stikstofmaatregelen

Provinciale Staten van Gelderland reserveren 33,5 miljoen euro voor de aanpak van stikstof. Het gaat om geld voor onderzoek naar de verduurzaming van de bouw, de binnenvaart en de industrie en geld voor een gezonde en duurzame kalversector met toekomstperspectief. Daarmee kunnen nu de stikstofmaatregelen van start. De eerste keukentafelgesprekken met kalverhouders beginnen na de zomer.

Gedeputeerde Peter Drenth: “We willen in Gelderland aan de slag. Dat kan nu. Onze aanpak is gericht op het bieden van perspectief aan alle sectoren, en aan onze inwoners. We willen kunnen genieten van de natuur en ook gewoon kunnen wonen, werken en leven. De eerste stappen maken we nu, door bijvoorbeeld in de industrie te onderzoeken welke slimme combinaties mogelijk zijn om én het stikstofvraagstuk én de energietransitie aan te pakken. We hebben meer te doen en we zien mogelijkheden om vraagstukken rond droogte, stikstof en energie samen op te pakken.”

Plan voor aanpak stikstof
Provincie Gelderland heeft de afgelopen maanden samen met de Gelderse sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, regio’s en waterschappen gewerkt aan een Gelders plan om de stikstofproblematiek aan te pakken. Daar is een inventarisatie uitgekomen van mogelijke maatregelen om stikstof te verminderen en de natuur sterker te maken. Gelderland heeft gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak voor de Veluwe, Achterhoek en Rijntakken. De Gelderse maatregelen zijn aanvullend op de landelijke maatregelen en met deze maatregelen werken we aan natuurherstel en stikstofreductie. Een deel van de vermindering van de stikstofuitstoot is om de natuur te herstellen en daarnaast komt er een Gelderse stikstofbank voor maatschappelijk en economische ontwikkelingen in onze provincie.

Onderzoek
Gelderland steekt onder andere nu 2,5 miljoen euro in onderzoek naar verduurzaming van de bouw, binnenvaart en de industrie. Bij de industrie gaat het om een subsidie voor Slimme en Schone duurzame productielocaties (1 miljoen euro). De subsidie is bedoeld om ondernemers te stimuleren slimme en duurzame technologie toe te passen. Ondernemers kunnen hiervoor een subsidie van maximaal 200.000 euro ontvangen. Ook werkt provincie Gelderland samen met het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart om onderzoek te doen naar de verduurzaming van de binnenvaart.

Kalverhouderij
Daarnaast wordt er 30 miljoen euro gereserveerd voor de kalverhouderij. Door COVID-19 zijn er binnen de agrarische sector een aantal bedrijven die in zwaar weer zitten. Het Rijk komt in het kader van stikstof met een beëindigingsregeling voor veehouderijen met productierechten. De Gelderse maatregelen zijn aanvullend op het Rijk en zijn gericht op een duurzaam toekomstperspectief voor de kalverhouderij. Met behulp van keukentafelgesprekken onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor innovatie, het vinden van andere verdienmodellen of eventueel bedrijfsbeëindiging. Met het innovatiebudget willen we een duurzame omslag naar verbeterde staltechnieken mogelijk maken. Dat kan door proefbedrijven te laten experimenteren met nieuwe technieken. Zo kan de sector komen tot nieuwe stalsystemen die landelijk erkend kunnen worden.

Effect van maatregelen
Van alle mogelijke maatregelen die in de inventarisatie worden genoemd, wordt nu berekend wat ze opleveren als het gaat om het verminderen van stikstofuitstoot en het effect op de natuur. Ook willen we weten hoeveel tijd en geld voor maatregelen nodig zijn. Provincie Gelderland wil met de Gelderse partners inzetten op de maatregelen die het meeste effect hebben. Daarover komt na de zomer meer duidelijkheid.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden