Peter Bosman (bij AED) met de docenten (vlnr): Axel Golüke, Marieke Stolk, Tjeerd Dijkstra, Sylvia Janssen en Celine van Hummel.
Peter Bosman (bij AED) met de docenten (vlnr): Axel Golüke, Marieke Stolk, Tjeerd Dijkstra, Sylvia Janssen en Celine van Hummel.

AED-netwerk kiest voor andere koers

Er staan veranderingen op stapel bij het AED-netwerk Duiven. Voorzitter Werner Willems stopt (de verwachting is dat er op korte termijn een opvolger wordt benoemd) en het netwerk gaat het verzorgen van vrijwilligersopleidingen in eigen beheer doen. Tot dusver werden de opleidingen uitbesteed aan het Groessense bedrijf Bosman Advies & Opleiding.

Bij wie kunnen we beter zijn dan bij Peter Bosman? Eigenaar van Bosman Advies & Opleiding en tevens bestuurslid van het netwerk. Hij schetst hoe het zo is gekomen. Peter: “Rond de oprichting in 2012 ben ik gevraagd de opleidingen van vrijwilligers te verzorgen. Daar heb ik mee ingestemd. In het begin kreeg ik er een kleine vergoeding voor, later is het een sponsorproject geworden. Sinds een jaar of drie zit ik ook in het bestuur. Het is goed dat het AED-netwerk er is.”

Met afredend voorzitter Werner Willems is Peter Bosman het eens dat het netwerk wel erg afhankelijk is van Bosman Advies & Opleiding, en dat dat geen wenselijke situatie is. Peter Bosman: “Voor de opleiding schakelen wij mensen in die voor ons werken uit de hele regio. Eigenlijk is dat raar. In Duiven wonen ook reanimatiedocenten die de opleiding zouden kunnen verzorgen.”

Besloten werd die Duivense opleiders in kaart te brengen. Er kwamen er zes in beeld. Daar ging het netwerk mee in gesprek. De vraag was of ze tegen een vrijwilligersvergoeding de opleiding willen gaan verzorgen. Peter: “Uiteindelijk willen we toe naar een situatie waarin we onze eigen docenten opleiden. We willen de training betalen en die koppelen aan de verplichting dat de docent in ruil daarvoor pakweg tien trainingen geeft. Omdat er in ons bestand sprake is van een oververtegenwoordiging van oudere mensen, zoeken we vooral naar docenten tot 35 jaar. Die kunnen dan in hun eigen netwerk ook weer andere, jonge hulpverleners werven.”

De vraag is gerechtvaardigd of uitbreiding van het vrijwilligersbestand wel zo nodig is. De doelstelling bij de oprichting (25 AED’s en 500 vrijwilligers) is gehaald. Sterker nog: het aantal apparaten schommelt rond de vijftig. Peter Bosman is er duidelijk over. “Meer AED’s is inderdaad niet nodig. Maar vrijwilligers heb je nooit genoeg. Bij een noodoproep reageert lang niet iedereen. Echt genoeg vrijwilligers heb je pas als alle volwassenen een opleiding hebben gevolgd. Dan heeft in geval van nood iedereen zijn eigen verzorgende.”

Bosman kreeg onlangs van Werner Willems een compliment. “Een fantastische partner”, zei Willems. “Ik schat dat Peter Bosman wel voor 10.000 euro aan opleidingen voor ons heeft verzorgd.” De nieuwe situatie, met eigen docenten, zou tot minder druk bij Bosman moeten leiden, maar volgens Peter Bosman is daar nog geen sprake van. “Voorlopig ben ik er nog minstens net zo druk mee. Ook omdat we faciliterend betrokken blijven. Maar dat is niet erg. Met elkaar hebben we heel goed invulling gegeven aan het netwerk.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden