<p>Dorpshuis Groessen.</p>

Dorpshuis Groessen.

Steun voor dorpshuizen en wijkcentra

Provincie Gelderland stelt twee miljoen eurobeschikbaar voor het toekomstbestendig maken van dorpshuizen en wijkcentra. Het betreft een zogeheten overbruggingsregeling, geld dat beschikbaar komt via provinciale COVID-19 hulpverlening. Met deze ondersteuning kunnen gemeenschapsvoorzieningen volgens een persbericht van de provincie beter inspelen op de moeilijke situatie door de coronacrisis.

Gelderland trekt een euro per inwoner uit voor deze hulpverlening, omdat de provincie de toegankelijkheid van dorpshuizen en wijkcentra belangrijk vindt. “Ze dragen bij aan de leefbaarheid. De gemeenschapsvoorzieningen hebben het zwaar gehad. De gezondheidsmaatregelen zorgden voor gesloten deuren. Daarnaast moesten verschillende aanpassingen worden doorgevoerd”, aldus de provincie.

Gemeenten hebben nu ondersteuning gevraagd bij het toekomstbestendig maken van deze faciliteiten. Deze voorzieningen hebben al eerder vanwege corona ondersteuning gekregen. Destijds vooral vanwege de ontstane exploitatieproblemen.

Gelderlanders vinden dorpshuizen en wijkcentra belangrijk. Dat bleek onder meer uit de monitor Welbevinden Gelderland 2020, een grote enquête. Daaruit bleek onder meer dat twee op de drie inwoners behoefte heeft aan ontmoetingen. Gemeenten kunnen de huidige hulp op twee manieren inzetten. Om de vitaliteit van voorzieningen te versterken. Of om in kaart te brengen wat de negatieven effecten zijn geweest en wat er nodig is om een ontmoetingscentrum toekomstbestendig te maken.

Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ‘t Hoog: “De provincie biedt ondersteuning aanvullend op wat het Rijk al eerder heeft toegezegd. Dorpshuizen en wijkcentra verdienen onze steun. Ze vervullen een zeer belangrijke rol in het leven van mensen. Met deze toekomstgerichte investering kunnen de gemeenten verbetering mogelijk maken, zodat er ook in deze veranderende tijden goede gemeenschapsvoorzieningen zijn.” Begin 2021 kunnen gemeenten een beroep doen op deze Gelderse steunmaatregel.

Provincie Gelderland werkt er aan om de Gelderse economie en samenleving uit de coronacrisis te helpen. Dat gebeurt in deze fase van de crisis met een bedrag van 50 miljoen euro. Daarnaast werkt de provincie aan een herstelprogramma. Dat programma bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties te ondersteunen, die van groot belang zijn voor Gelderland.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden