Gemeenteraad schrapt reclamebelasting


<p>Secretaris Linda Hauwert van MKB Duiven (links) overhandigt de MKB Duiven-coronacrisistas aan de raadslid Clemens Koning en fractievoorzitter Stefani Meijer-Uffing van Lokaal Alternatief.</p>

Secretaris Linda Hauwert van MKB Duiven (links) overhandigt de MKB Duiven-coronacrisistas aan de raadslid Clemens Koning en fractievoorzitter Stefani Meijer-Uffing van Lokaal Alternatief.

Gemeenteraad schrapt reclamebelasting

Het plan van het Duivense college van B en W om reclamebelasting in te voeren op de bedrijventerreinen is van tafel. Het college nam vorige week tijdens het begrotingsdebat een bijna unaniem ondersteund amendement tegen dat voornemen over. Ook een verhoging van de hondenbelasting gaat niet door. De ozb stijgt wel, maar minder dan aanvankelijk de bedoeling was (7 in plaats van 22 procent).

Duiven heeft de komende jaren te kampen met grote tekorten. De belangrijkste oorzaak zijn de drie grote decentralisaties in het ‘sociaal domein’ (Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg). Ook de coronacrisis heeft haar sporen nagelaten. B en W willen de begroting weer sluitend maken door te bezuinigen en door meer belastinggeld binnen te halen.

Het idee om reclamebelasting te heffen op de bedrijventerreinen reclamebelasting, stuitte op fel verzet van met name MKB Duiven. De ondernemers vinden een extra belasting in deze tijd ‘onacceptabel’ en zijn van mening dat de gemeente meer in eigen vlees moet snijden, bijvoorbeeld door het aantal ambtenaren te verminderen. Het protest had in zoverre resultaat dat de opbrengst van de belasting niet meer gebruikt zou worden voor het begrotingstekort, maar als ‘baatbelasting’ om het ondernemersklimaat te verbeteren.

Het bedrijfsleven was hier nog niet blij mee, vooral omdat het vreest dat het via een omweg toch aan reguliere gemeentelijke taken zou gaan meebetalen. Een gezamenlijke brief van MKB Duiven en Lindus zorgde voor een kentering. In die brief wordt gepleit voor ‘bedrijfsinvesteringszones’, waar ondernemers en de gemeente afspraken maken over hoe knelpunten worden opgelost (ook financieel).

Een amendement van acht van de negen partijen om de uitbreiding van de reclamebelasting in afwachting van overleg daarover uit de begroting te halen, werd uiteindelijk overgenomen door het college van B en W. Een motie die het college aanspoorde om zo snel mogelijk met MKB Duiven en Lindus in gesprek te gaan, werd overbodig toen burgemeester Huub Hieltjes zich daartoe bereid verklaarde.

Ozb 7 procent omhoog
Het college had de opbrengst van de reclamebelasting niet meer nodig om de begroting sluitend te krijgen, omdat er toch meer bleek te kunnen worden bezuinigd op 1Stroom, de gezamenlijke ambtelijke organisatie met Westervoort, en omdat de gemeente de komende jaren meer geld van het Rijk krijgt dan verwacht. Hierdoor hoeft ook de ozb (onroerendezaakbelasting) minder te stijgen dan de bedoeling was. De verhoging wordt nu 7 en geen 22 procent. De eigenaar van een koopwoning van 230.000 euro (gemiddelde woningwaarde in Duiven) is vanaf volgend jaar ruim 30 euro meer kwijt aan de ozb. Ook andere belastingen gaan omhoog. De afvalstoffenheffing stijgt, afhankelijk van het aantal keren dat de grijze container aan de weg wordt gezet, met enkele tientjes per jaar. De verhoging van de rioolheffing blijft beperkt tot de inflatiecorrectie.

Hondenbelasting
Het college van B en W wilde ook de hondenbelasting verhogen (met 10 euro per hond), maar is teruggefloten door een nipte raadsmeerderheid van VVD, Lokaal Alternatief, PvdA en DOED. Deze partijen vinden het niet terecht dat een ‘selecte groep inwoners’, namelijk de hondenbezitters, een extra lastenverzwaring voor de kiezen zou krijgen. Ze menen ook dat de verhoging, die ruim 25.000 euro zou hebben opgeleverd, vanwege de genoemde meevallers niet meer nodig is.

Mondkapjes voor minima
Inwoners van de gemeente Duiven die een laag inkomen hebben of in de schuldhulpverlening zitten, krijgen begin december gratis herbruikbare mondkapjes van de gemeente. Per persoon van 12 jaar of ouder zijn twee exemplaren beschikbaar. De gratis mondkapjes vloeien voort uit een motie van CDA, D66, SP, GroenLinks en Lokaal Alternatief. Op de VVD en het afwezige Pro Duiven na stemden alle partijen voor. De VVD vindt het geen gemeentelijke taak. Voor een voorstel van PvdA en D66 om de gratis mondkapjes uit te breiden naar alle inwoners was niet voldoende draagvlak binnen de gemeenteraad.

Als laag inkomen geldt een inkomen van maximaal 120 procent van de bijstandsnorm. Het gaat om circa zeshonderd gezinnen. Dat aantal kan nog oplopen, omdat niet bekend is hoeveel gezinnen met een hoger inkomen in de schuldsanering zitten. Het college verwacht zo’n 12.000 euro aan de mondkapjes kwijt te zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden