Petitie tegen woningen in Biezenkampen


<p>Gladys Schellart heeft de petitie van omwonenden van de mogelijke toekomstige woonwijk de Biezenkampen aangeboden aan burgemeester Huub Hieltjes. (Foto: Rene Nijhuis)</p>

Gladys Schellart heeft de petitie van omwonenden van de mogelijke toekomstige woonwijk de Biezenkampen aangeboden aan burgemeester Huub Hieltjes. (Foto: Rene Nijhuis)

Petitie tegen woningen in Biezenkampen

Wie volwassen kinderen heeft die nog thuis wonen, weet dat er in Duiven veel te weinig (betaalbare) woningen beschikbaar zijn. Het college van B en W wil daarom dat er de komende jaren flink gebouwd wordt, onder andere in de Biezenkampen. Dat moet een nieuwe wijk aan de zuidrand van Duiven-Zuid worden. Omwonenden zijn tegen. Zij overhandigden woensdag een petitie aan burgemeester Hieltjes.

Volgens een recent woningmarktonderzoek is er in de gemeente Duiven tot 2040 behoefte aan zo’n 570 nieuwe woningen, vooral in de kern Duiven. Er wordt uitgegaan van 10 procent sociale huur (tot € 620 per maand) en 30 procent betaalbare koop (tot € 210.000 v.o.n.). De overige 60 procent wordt (middel)dure huur en koop. De gemeente wil eigen inwoners voorrang geven, maar dat mag wettelijk niet, dus moeten alternatieve manieren gezocht worden.

Eerst open plekken
Het beleid van de gemeente is om eerst inbreidingslocaties te bebouwen. Dat zijn ‘open’ plekken in de bebouwde kom, zoals de ijsbaanlocatie in het centrum of het terrein aan de Weidekervel, waar kinderopvang De Kangoeroe zat.

Het probleem is dat op die inbreidingslocaties nog niet de helft van de benodigde woningen gerealiseerd kan worden. Anders zouden ze helemaal volgepropt moeten worden, waardoor andere doelstellingen - zoals behoud van groen om klimaatdoelen te halen - in het gedrang komen. Daarom wordt ook gekeken naar uitbreidingslocaties: oftewel agrarische grond aan de randen van Duiven. Er zijn er drie in beeld: de Ploen-Noord (tussen Westsingel/Oostsingel en Ploenstraat), de Plakse Weide (tussen Rijksweg, Vergertlaan en Oostsingel) en de Biezenkampen (tussen Duiven-Zuid en de Molenstraat).

Alle drie de locaties zijn in principe geschikt voor grotere aantallen woningen. Omdat er haast bij is - ruim de helft van de nieuwe woningen is binnen vijf jaar nodig – wil het college van B en W de Biezenkampen zo snel mogelijk ontwikkelen. De gemeente kan alle grond daar in handen krijgen en dan zelf bepalen welke woningen er gebouwd worden.

De Ploen-Noord en de Plakse Weide zijn grotendeels in handen van projectontwikkelaars. B en W willen met hen gaan overleggen en daarna een keuze maken voor een tweede uitbreidingslocatie naast de Biezenkampen. Er zijn niet per se drie locaties nodig om voldoende huizen te kunnen bouwen.

‘Nee, liever niet’
De afgelopen tijd hebben inwoners hun zegje over de plannen kunnen doen. Volgens het college is hierbij gebleken dat het belang van nieuwbouw wordt onderkend. Maar daar staat tegenover dat omwonenden van de drie uitbreidingslocaties helemaal niet enthousiast zijn. Op de vraag op zij woningbouw op ‘hun’ uitbreidingslocatie zien zitten, antwoorden zij: “Nee, liever niet.”

Voor de omwonenden van de Biezenkampen zijn de woningbouwplannen het concreetst en hun verzet is dan ook het felst. Ze boden burgemeester Hieltjes woensdag een petitie aan, die door ruim vijfhonderd ‘bezorgde bewoners van het landelijke gebied tussen Duiven, Groessen en Loo’ is ondertekend.

Volgens de petitie is de Biezenkampen één van de weinige oude cultuurlandschappen in de gemeente Duiven en moet het gebied juist beschermd worden. Ook wordt de zoektocht van de gemeente naar uitbreidingslocaties “onvolledig, eenzijdig en ongeschikt” genoemd en zouden de omwonenden informatie zijn onthouden. Verder zouden de plannen uitgaan van 800 in plaats van 570 woningen. Wat dat laatste betreft: er worden inderdaad plannen gemaakt voor meer woningen dan nodig, maar dat is volgens B en W om armslag te hebben als vertraging ontstaat of plannen helemaal niet doorgaan.

Politieke avonden
De petitie vraagt de gemeenteraad om de Biezenkampen te schrappen. Of dat gebeurt, wordt mogelijk in januari al duidelijk. Dan zijn er (online) politieke avonden op 5 januari en 12 januari. De eerste avond kunnen inwoners meepraten.

Het besluit over de Biezenkampen moet snel worden genomen, anders lopen de koopovereenkomsten met de twee grondeigenaren af. Daarin staat dat zij hun grond aan derden mogen verkopen als de gemeente niet voor 1 juli akkoord gaat. Voor de aankoop van de grond is in eerste instantie ruim 3,3 miljoen euro nodig. Daar komt nog 2,7 miljoen euro bij als het daadwerkelijk tot woningbouw komt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden