<p>De Ploen-Noord is in beeld als uitbreidingslocatie voor woningbouw. Het gaat om de agrarische grond tussen de Ploenstraat/Hogeweg en de Westsingel/Oostsingel.</p>

De Ploen-Noord is in beeld als uitbreidingslocatie voor woningbouw. Het gaat om de agrarische grond tussen de Ploenstraat/Hogeweg en de Westsingel/Oostsingel.

Wijk Biezenkampen geen gelopen race

De aankoop van grond door de gemeente Duiven in de Biezenkampen, een beoogde nieuwbouwwijk aan de zuidrand van Duiven, is uitgesteld. Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat eerst wordt gesproken met de projectontwikkelaars die grond hebben in de Ploen-Noord en de Plakse Weide, aan de noordrand van Duiven. De raad hoopt zo straks de drie locaties beter met elkaar te kunnen vergelijken.

Duiven wil de komende jaren flink gaan bouwen. Er is tot 2040 behoefte aan 570 nieuwe woningen. Een deel kan binnen de bebouwde kom gerealiseerd worden, op lege plekken (‘inbreidingslocaties’) zoals het terrein aan De Weidekervel waar voorheen kinderopvang De Kangoeroe zat. Maar volgens het college van burgemeester en wethouders zijn er ook minimaal één en waarschijnlijk twee ‘uitbreidingslocaties’ buiten de bebouwde kom nodig.

Daarbij heeft het college een duidelijke eerste voorkeur voor de Biezenkampen. De gemeente kan daar voor 6 miljoen euro alle grond in handen krijgen, mits de aankoop voor 1 juli rond is. Daarna mogen de twee eigenaren hun grond aan anderen aanbieden. Het voordeel van aankoop van de Biezenkampen is dat de gemeente dan zelf kan bepalen wat voor woningen er gebouwd worden. De Ploen-Noord en de Plakse Weide zijn grotendeels in handen van projectontwikkelaars.

Het college hoopte vorige week al groen licht te krijgen van de gemeenteraad voor de aankoop van de Biezenkampen. Daarna zou het een keuze tussen De Ploen-Noord en de Plakse Weide als tweede beoogde uitbreidingslocatie voorbereiden. De gemeenteraad trapte woensdagavond echter op de rem via een amendement (wijzigingsvoorstel) van de coalitiepartijen Lokaal Alternatief, CDA en VVD, voor deze keer aangevuld met de SP.

Volgens het amendement moet het besluit over de aankoop van de Biezenkampen worden uitgesteld tot het college met de projectontwikkelaars gesproken heeft over hun plannen (voor de Ploen-Noord en de Plakse Weide).

Brief projectontwikkelaar
In een brief aan de gemeenteraad stellen de projectontwikkelaars van de Plakse Weide (Klaassen Groep en BPD) dat zij de grond daar voor veel minder geld kunnen krijgen dan de gemeente in de Biezenkampen moet betalen (1,2 miljoen euro tegen 6 miljoen euro) en dat zij daardoor aan alle ‘hoge ambities’ van de gemeente kunnen voldoen (zoals duurzaamheid en voldoende goedkopere huur- en koopwoningen), terwijl de gemeente dan geen financiële risico’s loopt. Die beloftes willen ze graag vastleggen.

Volgens de indieners van het amendement kan de gemeenteraad als alle informatie binnen is, beslissen in welke volgorde de uitbreidingslocaties aan de beurt komen. Dat besluit moet nog wel voor 1 juli vallen, omdat de Biezenkampen daarna immers mogelijk niet meer te koop is voor de gemeente.

Te hard van stapel
Het amendement haalde met veertien van de negentien stemmen (D66 en Pro Duiven ontbraken) een ruime meerderheid. Vijf eenpersoonsfracties stemden tegen. Zij zijn sowieso niet enthousiast (of ronduit tegen) bebouwing van de Biezenkampen en vinden dat het amendement toch nog te veel voorsorteert op het wel bebouwen van die locatie.

Daarnaast vinden ze dat het college te hard van stapel loopt. Ze menen dat de inbreidingslocaties in de bebouwde komen in ieder geval de eerste jaren voldoende soelaas bieden en dat er dus geen reden is om halsoverkop voor 6 miljoen euro grond in de Biezenkampen te kopen. “Ook wij zien de noodzaak van woningbouw, maar het moet wel zorgvuldig en met oog voor de leefbaarheid”, zei PvdA-raadslid Jasper Walraven. Volgens hem zijn diverse inbreidingslocaties nog niet goed in kaart gebracht.

VVD-fractieleider Geert-Jan Schrijner antwoordde dat volgens hem nu al vaststaat dat de inbreidingslocaties te weinig woningen opleveren en dat het, onder het motto ‘regeren is vooruitzien’, dus beter is om meteen al te kijken naar uitbreidingslocaties.

Niet automatisch afstel
Voor de omwonenden van de Biezenkampen, die fel tegen de nieuwe wijk zijn, is het amendement een eerste stap, vooral omdat het er tot voor kort nog naar uitzag dat het college de grond in de Biezenkampen wel alvast mocht aankopen. Maar CDA-fractievoorzitter Hans Stam waarschuwde dat uitstel nog geen afstel is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden