<p>Het complex van Liander op bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven.</p>

Het complex van Liander op bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven.

Grote uitbreidingen van elektriciteitsnet

In Gelderland gaat netbeheerder Liander de komende jaren minimaal vijftien nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen en zeven stations uitbreiden. Dit is volgens Liander nodig om aan de snel toenemende vraag naar netcapaciteit te kunnen blijven voldoen en knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen. Naast netuitbreiding werkt Liander aan innovaties om het net efficiënter te gebruiken, zoals de ‘marktplaats’ (congestiemanagement) waarop bedrijven hun netcapaciteit kunnen aanbieden in Neerijnen.

Nederland schakelt volgens Liander om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die via het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden.
Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken steeds meer elektriciteit. In het vandaag gepubliceerde Investeringsplan 2020 – 2029 beschrijft Liander de grote uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de netten.
Om aan de snel aantrekkende vraag naar netcapaciteit te kunnen voldoen is volgens Liander op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig. In een infographic maakt Liander per provincie duidelijk waar de uitbreidingen gepland zijn.

Grote impact op elektriciteitsnet
De provincie Gelderland beslaat een groot en divers gebied, waar steeds meer initiatieven voor grootschalige opwek van wind- en zonne-energie worden gerealiseerd. Daarbij groeien bedrijventerreinen, logistieke centra en de glastuinbouwsector.
In grootstedelijke gebieden vindt veel woningbouw plaats en de provincie werkt aan de elektrificatie van het openbaar vervoer, een ontwikkeling met grote impact op het elektriciteitsnet.
Op basis van die groeiende vraag naar netcapaciteit voorziet Liander dat de komende tien jaar 28 van de 39 elektriciteitsverdeelstations overbelast raken. Om dat te voorkomen gaat Liander vijftien nieuwe stations bouwen en er circa zeven bestaande stations uitbreiden.

Nieuwe elektriciteitsverdeelstations
Liander breidt op diverse plekken in Gelderland het elektriciteitsnet uit. De verzwaring van de elektriciteitsverdeelstations Zaltbommel, Barneveld, Dodewaard, Zevenaar, Doetinchem en Eibergen zijn hier voorbeelden van.
Om huidige en toekomstige knelpunten het hoofd te bieden bouwt Liander samen met Tennet nieuwe stations in onder meer Zuilichem, Oosterhout en in de buurt van Nijkerk.

Efficiënter gebruik van het net
Uitbreiding van het net alleen is niet genoeg om knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen en te voorkomen. De energietransitie vereist vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen.
Een goed voorbeeld is de inzet van congestiemanagement in Neerijnen. Congestiemanagement is een soort marktplaats voor bedrijven waardoor de schaarse netcapaciteit beter verdeeld kan worden. De regio Neerijnen is het eerste gebied waar congestiemanagement wordt ingezet, bedrijven kunnen vanaf 1 oktober meedoen.

Toekomstige energiesysteem
Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. In het vandaag gepubliceerde Investeringsplan 2020 – 2029 laat Liander op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen.

Energietransitie
Een belangrijke stap omdat Nederland voor een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken. Een verbouwing waarbij meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet.
De energietransitie vraagt volgens Liander vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een efficiënte inrichting van het toekomstige energiesysteem.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden