<p>Mede-oprichtster Peggy Blaauw van GoClean geeft het goede voorbeeld.</p>

Mede-oprichtster Peggy Blaauw van GoClean geeft het goede voorbeeld.

GoClean slaat vleugels verder uit

GoClean bestaat bijna vier jaar, maar 2020 kan worden gezien als het jaar van de echte doorbraak van de stichting die de strijd aanbindt met zwerfafval. GoClean presenteert zich sinds kort als een landelijke organisatie. De toevoeging ‘De Liemers’ is komen te vervallen. Als het aan oprichtster Peggy Blaauw uit Duiven ligt is dit nog maar het begin en slaat GoClean de komende jaren haar vleugels verder uit.

GoClean liet ‘de beste wensen voor 2021’ vergezeld gaan van een overzicht van de in 2020 gevoerde acties. Ondanks corona gebeurde er veel. Zo verzamelden ruim 4.000 vrijwilligers meer dan 2 miljoen stuks geregistreerd zwerfafval. Met de nadruk op ‘geregistreerd’. GoClean zet daar heel stevig op in. Want, zo is de gedachte, alleen als zwerfaval wordt geregistreerd (wat is het?, waar is het gevonden?), kan data worden verzameld. Data geeft inzicht en kan worden geanalyseerd, en als er ‘zicht is op afval’ kan er ook preventief beleid worden ontwikkeld.

GoClean heeft het allemaal zelf ontdekt de afgelopen jaren. Ergernis over de toenemende hoeveelheden zwerfafval op straat en in parken, deed Peggy Blaauw in 2017 besluiten daar met haar kinderen, en een paar vriendinnen en hun kinderen, wat aan te doen. Ze gingen afval verzamelen en afvoeren. Al snel werd er een organisatie voor opgericht: GoClean Duiven. GoClean Duiven werd GoClean De Liemers en nu dus gewoon GoClean. Naast de stichting is er sinds enkele maanden een zakelijke tak met overheden als klant. Inmiddels hebben tien gemeenten, waaronder Duiven en Zevenaar, en de provincie Gelderland zich aangesloten.

Zwerfafvalkompas
Het product dat wordt aangeboden is het zogenaamde Zwerfafvalkompas, dat wordt gebruikt in combinatie met de Litterati-app. Met de app kan het afval dat wordt opgeruimd in beeld worden gebracht en met het kompas (een digitaal dashboard) kan de vastgelegde data worden gemonitord en geanalyseerd. De app is een Amerikaanse uitvinding, maar het Zwerfafvalkompas is door GoClean zelf ontwikkeld. Met de software kan alle relevante informatie worden vastgelegd. “Het gebruik van het kompas geeft zicht op afval en maakt de slag mogelijk van symptoombestrijding naar bronbestrijding”, aldus Peggy Blaauw.

Gemeenten die met GoClean in zee gaan kunnen het Zwerfafvalkompas gaan gebruiken en krijgen daarbij ondersteuning. Peggy: “De ervaring die wij hebben met het organiseren van acties zetten we in. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een schoonwandelcompetitie, zoals nu in Duiven gebeurt. Wie verzamelt het meeste afval? Koppel daar een prijs aan en je krijgt mensen in beweging. Uiteindelijke doel van de samenwerking is gemeenten zelfstandig te laten functioneren.”

De initiatieven van GoClean baren landelijk opzien. Zo onderschrijven instanties en bedrijven als Rijkswaterstaat en Coca-Cola en de Stichting Nederland Schoon de aanpak van de van oorsprong Duivense organisatie. GoClean hielp ook mee bij de totstandkoming van wetgeving die regelt dat er statiegeld gegeven gaat worden op plastic flesjes. Wetgeving die op 1 juli van dit jaar van kracht wordt. Volgende doel is om te regelen dat er ook statiegeld geheven gaat worden op blikjes. Zwerfafval bevat per definitie veel plastic flesjes en blikjes.

Als doel voor dit jaar ziet Peggy Blaauw het meer bewustmaken van het feit dat feitelijke data (eenvoudig te verzamelen met Zwerfafvalkompas en Litterati-app) aan de basis staat van minder zwerfafval op straat. Peggy: “Nogmaals: alleen door het afval te registreren komen we verder. Omdat geregistreerd afval de mogelijkheid biedt tot analyse, en inzicht vertaald kan worden in preventief beleid.”

Aanmoedigen
Zich wenden tot de groep mensen die overal lak aan heeft en zorgt voor het merendeel van het zwerfafval, doet GoClean bewust niet. Peggy Blaauw: “Ik ben ervan overtuigd dat dat maar een relatief kleine groep is. Je bereikt weinig door ze er rechtstreeks op aan te spreken. Wij bewandelen liever de omgekeerde weg. Goedwillende mensen aanmoedigen zwerfafval op te ruimen. Hoe meer mensen op straat, hoe veiliger het wordt. En ga vooral samen, dat is nóg leuker. Bovendien ga je er eenzaamheid mee tegen. Ik ken mensen die elkaar zo hebben ontmoet en in één geval is er zelfs een serieuze relatie uit voortgekomen. Zo mooi kan samen zwerfafval inzamelen zijn?”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden