Middengeleider in plaats van fietstunnel in Zuidsingel

De kruising Zuidsingel-Parallelweg in Duiven-Zuid wordt voorzien van een middengeleider (‘vluchtheuvel’), zodat fietsers en ander langzaam verkeer de weg in twee etappes kunnen oversteken. Verwacht wordt dat automobilisten afremmen als ze de middengeleider naderen, waardoor de situatie ook daardoor veiliger wordt.

De Zuidsingel ligt in het verlengde van de Vergertlaan, aan de zuidkant van het spoor. Op de plek van de middengeleider zou eerst een fietstunnel komen, maar dat stuitte in 2014 op veel verzet vanuit de Duivense gemeenteraad.

De tunnel was een idee van de provincie, die met de aanleg van snelfietsroutes het woon-werkverkeer tussen Arnhem en de Liemers wil stimuleren om de auto te laten staan. Volgens de provincie moeten fietsers dan zoveel mogelijk ongehinderd tempo kunnen maken. Vandaar het plan om een fietstunnel te realiseren.

Veel scepsis
In Duiven stuitte die tunnel echter op veel scepsis en dan vooral vanwege de kosten. Dat was best opmerkelijk, omdat de provincie het leeuwendeel van de benodigde circa 2,5 miljoen euro voor haar rekening zou nemen. Maar Duiven moest zelf ook nog bijna 3 ton bijpassen.

Veel raadsleden vonden dat het geld beter besteed kon worden aan het veiliger maken van de kruising Oostsingel-Ploenstraat, waar enkele dodelijke ongevallen plaatsvonden.

Toename verkeer
Uiteindelijk werd besloten af te zien van de tunnel, maar daarmee was de oversteek Parallelweg-Zuidsingel voor fietsers nog niet veiliger geworden. Op zich gebeuren daar niet heel veel ongevallen, maar dat gaat mogelijk veranderen als de A15 wordt doorgetrokken.

Dan zullen meer automobilisten uit Duiven-Zuid via de Zuidsingel rijden. Er wordt een toename van de hoeveelheid verkeer met 35 procent verwacht (overigens ook door andere ontwikkelingen zoals woningbouw).

Momenteel zijn er in de Zuidsingel geen snelheidsremmers aanwezig. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders de aanleg voor van een middengeleider met een plateau. Fietsers kunnen dan in tweeën oversteken en het plateau dwingt automobilisten hun snelheid te matigen. De situatie wordt vergelijkbaar met de oversteek in de Eltensestraat, bij sporthal Triominos. De kosten bedragen 185.000 euro, waarvan de provincie de helft betaalt.

Voetgangers
De gemeenteraad gaat naar alle waarschijnlijkheid akkoord. De meeste fracties zijn positief. Alleen GroenLinks vindt dat er te weinig aandacht is voor voetgangers en scootmobielen, maar volgens het college van B en W is er geen ruimte voor een apart trottoir en is dat ook niet nodig omdat voetgangers en scootmobielen de oversteek ook kunnen gebruiken. Wanneer wordt begonnen met de aanleg, is nog niet bekend.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden