<p>Margreet de Bree: "Bij geloven mag het om het menszijn en het leven gaan, en om het goede leven tussen God en mensen."</p>

Margreet de Bree: "Bij geloven mag het om het menszijn en het leven gaan, en om het goede leven tussen God en mensen."

Nieuwe predikant voor protestantse gemeente

Ds. Margreet de Bree (1969) wordt de nieuwe predikant van de protestantse gemeente Westervoort (PGW), gevestigd in de Werenfriedkerk aan de Dorpstraat in westervoort. De PGW heeft lang moeten wachten om de vacature vervuld te krijgen na het vertrek van ds. Arjen Hiemstra. Tijdens de intrededienst op 7 maart om 15.00 uur wordt Margreet door haar voorganger bevestigd. De dienst is online, zonder gasten, te volgen op kerkdienstgemist.nl. Na de live uitzending is de dienst nog twee weken te bezichtigen op dezelfde site. In de Westervoort Post van deze week stelt Margreet de Bree zich voor.

“Deze gemeente wil zowel betrokken zijn op de eigen gemeenteleden, en probeert van betekenis te zijn voor mensen buiten de gemeente, stond er in de vacature. Dat spreekt mij erg aan. In geloven gaat het daar denk ik ook om, om hoe je in het leven wil staan en mens kunt zijn, naar jezelf en een ander toe, dichtbij of verder weg. Ik zal niet in Westervoort komen wonen, dit is In goed overleg met de kerkenraad afgesproken. Net als in Gendt-Doornenburg, waar ik vóór deze gemeente predikant was, zal ik parttime, enkele dagen per week, in Westervoort gaan werken. In het Paalmanhuis heeft de beheerdersgroep een mooie werkruimte voor me ingericht, waar ik erg blij mee ben.”

Van betekenis zijn
“In de gemeente van Westervoort wil ik mij richten op het pastoraat van zowel oudere als jongere mensen. Ik zal ontmoetings- en gespreksgroepen leiden, vormgeven aan activiteiten voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden. Het maken van een spirituele wandeling bij voorbeeld, soms in samenwerking met de andere Liemerse kerken en de katholieke gemeenschap. Het organiseren van de lichtjestocht, of het ondersteunen van andere diaconale projecten; daar ga ik mij mee bezighouden, naast het voorgaan in de diensten. We staan allemaal voor de uitdaging hoe we als gemeente onze plek kunnen innemen in de samenleving. Van betekenis kunnen zijn voor elkaar en de mensen om ons heen.”

Spirituele leefgemeenschap
“Sinds een aantal jaren woon ik in leefgemeenschap ‘De Bondgenoot’ in Barneveld. Dit is een spirituele leefgemeenschap geïnspireerd door het joods-christelijke geloof. In vrijheid en verbondenheid met God willen we er zijn voor elkaar. Mensen die vastgelopen zijn in hun leven of de maatschappij kunnen hier een nieuwe start maken. In De Bondgenoot hebben we geen hulpverleners maar is iedereen bondgenoot. Alle bewoners krijgen en geven, naar vermogen, aandacht, hulp en vriendschap. Als bondgenoot ben ik betrokken bij de intakecommissie en een eetclub. Ik begeleid een paar mensen en maak deel uit van het bestuur van de gemeenschap.”

Nicaragua
“Na mijn middelbare school ben ik theologie gaan studeren in Amsterdam. Behalve theologie was ik ook geïnteresseerd in psychologie en Spaans. Dit laatste vanwege een studiereis naar Nicaragua, waar ik, 23 jaar oud, een jaar gewoond heb in Managua, de hoofdstad. Ik heb daar een onderzoek gedaan in het kader van mijn bijvak theologie, nl. bevrijdingstheologie. Het onderzoek richtte zich op de vraag naar de participatie van gemeenteleden in twee kerkelijke gemeenschappen. In hoeverre hadden de leden een rol binnen de gemeenschap? Was het een gemeenschap die van bovenaf, hiërarchisch werd aangestuurd of van onderaf, een gemeenschap met een democratisch karakter?”

Tienerjaren
“Dat ik theologie ging studeren heeft te maken met het contact dat ik in mijn tienerjaren had met mijn dominee. Ik vond het inspirerend en mooi om te zien zoals hij het geloof bracht en met de mensen omging. Geloof, zo liet hij me zien, is niet in de eerste plaats een zaak van moeten, van je aan allerlei regels houden, maar een uitnodiging om er te zijn als de mens die je bent, in de relatie met God, een ander en jezelf. Dat kwam en komt heel bevrijdend bij mij binnen. Bij geloven mag het om het menszijn en het leven gaan, en om het goede leven tussen God en mensen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden