Arnhemse petitie vóór bouwen in Biezenkampen

Ton Schradon had de vraag wel verwacht: waar hij zich mee bemoeit. Schradon woont in Arnhem maar dat heeft hem er niet van weerhouden om een internetpetitie te beginnen vóór woningbouw in de Biezenkampen, een beoogde nieuwe wijk aan de zuidrand van Duiven-Zuid. Volgens Schradon heeft Duiven een regionale taak als het gaat om woningbouw: “Dus ik vind dat ik mij daar best mee mag bemoeien.”

Voor Duiven is berekend dat er de komende twintig jaar behoefte is aan 570 nieuwe woningen. Volgens het college van burgemeester en wethouders is er daarvoor niet genoeg ruimte binnen de bebouwde kom. Daarom wordt ook gekeken naar ‘uitbreidingslocaties’ (die nu nog weiland zijn). Er zijn drie plekken in beeld, waarvan er waarschijnlijk twee nodig zijn.

Het college wil in ieder geval bouwen op de Biezenkampen. Daar kan de gemeente eigenaar van de grond worden. De andere twee locaties (Ploen-Noord en Plakse Weide) zijn in handen van projectontwikkelaars. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil van alle drie de locaties dezelfde informatie op tafel hebben en dan pas een volgorde bepalen.

Onbedoeld neveneffect
Voor de omwonenden van de Biezenkampen, die zich fel verzetten tegen het bebouwen van het weiland dat grenst aan hun wijk, is het ingrijpen van de gemeenteraad een eerste succesje.

Maar een onbedoeld neveneffect is dat een bericht erover op internet werd gelezen door Arnhemmer Ton Schradon, die meteen in woede ontstak. “Ik wist niet wat ik las: hoe is het mogelijk in deze tijd van woningnood… Er moet zo snel mogelijk gebouwd worden, liever morgen dan overmorgen, ook in de Biezenkampen. Daarom ben ik die internetpetitie begonnen.”

Dat hij in Arnhem woont en niet in Duiven, maakt volgens Schradon helemaal niet uit. Hij ziet de woningnood als een landelijk probleem, waarbij iedere gemeente moet bijdragen aan de oplossing. Duiven heeft in zijn ogen een regionale taak. “Dat was in de groeikerntijd al zo. Duiven heeft daar economisch enorm van geprofiteerd.”

‘Het is de Veluwe niet’
Volgens Schradon, vader van een thuiswonende zoon van 23 jaar, leidt de woningnood tot sociale spanningen. “Door het enorme tekort aan vooral betaalbare huur- en koopwoningen voelen veel mensen zich buitengesloten. Bouwen moet, alleen dan komt de woningmarkt in beweging. Wachten kan niet meer.”

De omwonenden van de Biezenkampen betogen onder andere dat de locatie één van de weinige oude cultuurlandschappen in de gemeente is en daarom juist beschermd moet worden.

Ton Schradon is er niet van onder de indruk. “Kom zeg, het is de Veluwe niet. Je moet ook rekening houden met andere factoren, zoals jongeren die tot hun dertigste of nog langer opgesloten zitten bij hun ouders. Ik snap best dat mensen niet willen dat al het groen rond Duiven wordt opgeslokt, maar we moeten minder egoïstisch zijn. Er zijn hogere doelen, zoals een tekort van honderdduizenden woningen.”

Behoorlijke achterstand
De petitie van Schradon op petities.nl was maandag 160 keer ondertekend (waarvan twee derde anoniem). De initiatiefnemer hoopt dat dat aantal nog fors stijgt. Voorlopig heeft hij een behoorlijke achterstand op de omwonenden, die in december ruim zeshonderd handtekeningen overhandigden aan burgemeester Huub Hieltjes. Het besluit over de keuze welke twee uitbreidingslocaties definitief worden bebouwd, moet voor 1 juli vallen. Tot die datum heeft de gemeente het eerste recht van koop van de grond in de Biezenkampen. Daarna kunnen de eigenaren ook zaken doen met andere partijen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden