Gemeenteraad wil sneller nieuw hondenbeleid

Duiven gaat meer haast maken met het nieuwe hondenbeleid. Dit heeft VVD-wethouder Ton Spaargaren (openbare ruimte) toegezegd. Komende zomer worden drie losloopterreinen omheind en extra afvalbakken voor poepzakjes geplaatst. Aan het einde van het jaar komt Spaargaren waarschijnlijk met een voorstel om de ruimplicht uit te breiden naar de losloopterreinen.

Spaargaren reageerde op ergernis bij raadsleden en inwoners over het tempo waarin het hondenbeleid wordt aangepast. Dat bleek deze maand op een thema-avond eerder deze maand en tijdens de raadsvergadering (beide online). De wethouder werd verweten dat er twee jaar geleden ook al is gesproken over het hondenbeleid, maar dat er daarna weinig vooruitgang is geboekt.

Duiven-West
Dat betekent niet dat er niets is gebeurd. Grote uitzondering is Duiven-West, waar de wijkraad het voortouw nam nadat een wijkbijeenkomst in 2017 veel klachten opleverde over het hondenlosloopterrein aan de Westsingel. Omdat het slechts gedeeltelijk omheind was, konden honden toch de weg op of de wijk in lopen.

Een werkgroep maakte samen met de gemeente een plan voor het omheinen van de drie losloopterreinen in de wijk. Doordat de gemeente met 100.000 euro over de brug kwam, waren de losloopterreinen aan de Westsingel en de Rubensstraat eind 2019 omheind.

Tot zover ging alles van een leien dakje, maar dat veranderde toen het Gemünden am Main-park aan de beurt was. Daarover bleek de wijk minder eensgezind, vooral vanwege de vrees dat van de ontmoetingsfunctie van het park weinig overblijft als loslopende honden er vrij baan hebben en er geen ruimplicht is (die geldt in de gemeente Duiven in de hele bebouwde kom, maar níet op losloopterreinen).

Pas op de plaats
Voor de betrokken ambtenaren was dat het moment om pas op de plaats te maken. Er kwam een enquête waarin inwoners uit de hele gemeente zich konden uitspreken over de losloopterrein, de ruimplicht en andere aspecten van het hondenbeleid.

Van die mogelijkheid maakten 222 inwoners gebruik (van wie 36 zonder hond). De uitkomsten van de enquête, die deze maand gepubliceerd werden, laten zien dat veel inwoners niet op de hoogte zijn van de hondenregels, dat er te weinig losloopterreinen zijn en dat de bestaande losloopterreinen veiliger en beter herkenbaar moeten zijn.

Ook is er behoefte aan meer afvalbakken, die bovendien vaker geleegd moeten worden (ook al omdat ze nogal eens gebruikt worden voor het gratis dumpen van huisvuil). Verder is er draagvlak voor verruiming van de ruimplicht, hoewel 60 procent vindt dat de hondenbelasting dan omlaag moet.

‘Ta-da, daar is de motie!’
De enquête is besproken op een thema-avond met inwoners en tijdens de laatste raadsvergadering. De aankondiging van wethouder Spaargaren op de thema-avond dat hij pas eind 2021 met een nieuw hondenbeleid komt, viel niet in goede aarde.

Inwoners en raadsleden drongen aan meer spoed, onder andere omdat de enquête ten opzichte van een bijeenkomst over het hondenbeleid van twee jaar geleden niet heel veel nieuwe inzichten zou hebben opgeleverd. Toen Spaargaren suggereerde dat raadsleden die meer tempo willen dan maar met een motie moeten komen, werd hij op zijn wenken bediend. “Ta-da, daar is de motie”, zei PvdA-raadslid Jasper Walraven, die de motie indiende met GroenLinks, D66 en Zetel Arends.

Die partijen hebben samen slechts 4 van de 21 raadszetels, maar ze kregen steun van alle fracties, hoewel de scherpe kantjes van de motie werden afgevijld. Zo krijgt de wethouder tot en met het derde kwartaal, in plaats van het tweede, de tijd om losloopterreinen aan de Meerkoetstraat, De Maatjes en de Brederode te omheinen. Ook moet hij zorgen dat er genoeg afvalbakken zijn, maar hij is niet verplicht om bij elk losloopterrein een extra afvalbak te plaatsen. De gemeente gaat de behoefte ‘monitoren’.

Geld speelt even geen rol: op de thema-avond werd duidelijk dat het omheinen van de losloopterreinen Westsingel en de Rubensstraat zijn betaald uit het wijkbudget van Duiven-West, waardoor de 100.000 euro die daarvoor oorspronkelijk was bedoeld nog beschikbaar is.

Proef met ruimplicht
Voor de indieners van de motie is het vooral belangrijk dat de bevolking de komende maanden ziet dat het hondenbeleid serieus wordt genomen. Een eventuele uitbreiding van de ruimplicht wordt pas aan het einde van het jaar actueel. Dat is een logische keuze, want dan kan een proef deze zomer met ruimplicht op de losloopvelden in Duiven-West worden meegenomen.

Andere onderwerpen die in het nieuwe hondenbeleid aan bod komen, zijn de plaatsing van ‘speeltoestellen’ voor honden op de losloopterreinen en uitbreiding van het aantal losloopterreinen. In Duiven is er behoefte aan kleinere terreinen op meer plaatsen en in Groessen en Loo hebben nog helemaal geen losloopterreinen. Een inwoonster van Groessen omschreef het dorp als “een grote hoop poep”, waar iedereen maling heeft aan ruimplicht en aanlijngebod.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden