Coronahulp voor wie woonlasten niet kan betalen

Inwoners van de gemeente Duiven die door de coronacrisis veel minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen, kunnen ondersteuning krijgen van de gemeente. Het gaat om 200 tot 400 euro per maand. Het Rijk stelt hiervoor 189.000 euro beschikbaar.

Het geld is bedoeld voor huishoudens die te maken hebben met een ‘plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke’ terugval van het inkomen, terwijl de woonlasten gewoon doorlopen. De regeling moet voorkomen dat extra schulden ontstaan, waardoor problemen verergeren. Onder woonlasten vallen naast huur of hypotheek ook water, gas en elektra.

Gemeenten mogen zelf de precieze voorwaarden van de regeling bepalen, maar het Rijk dringt wel aan op een ruimhartige uitvoering. Duiven gaat uit van een achteruitgang van het netto-inkomen met 25 procent, waarbij januari 2021 wordt vergeleken met januari 2020. Dit percentage wordt geadviseerd door Divosa, een vereniging van ambtenaren sociale zaken, en ook gehanteerd door veel andere gemeenten.

Verder geldt dezelfde vermogensgrens als bij de huurtoeslag: 31.340 euro voor alleenstaanden en het dubbele voor partners. Dan hoeft niet eerst het spaargeld voor bijvoorbeeld de studie van kinderen aangesproken te worden.

Daarnaast kiest Duiven voor eenvoudige regels, zodat hulp geboden kan worden. Daarom wordt afgezien van een draagkrachtmeting (zoals bij de bijzondere bijstand). Volgens het college van B en W bewandelt Duiven in vergelijking met andere gemeenten een middenweg: “Enerzijds is niet alles dichtgetimmerd, anderzijds zijn er wel duidelijke criteria geformuleerd.” In schrijnende gevallen kan van de regels worden afgeweken.

De hoogte van de ondersteuning wordt bepaald door te kijken naar hoeveel de woonlasten opslurpen van het netto-inkomen. Als dat 40 procent of meer is, is een uitkering van 200 of 400 euro mogelijk. Het precieze bedrag hangt af van hoeveel een huishouden overhoudt na aftrek van de woonlasten. De bedragen zijn afgestemd met de andere Liemerse gemeenten.

Het geld wordt maandelijks uitgekeerd en kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari worden aangevraagd. De regeling stopt op 1 augustus.

Het ruimhartig toepassen van de regeling brengt wel een risico met zich mee voor de gemeente. Doordat niet bekend is hoeveel inwoners in aanmerking komen, weet de gemeente niet of de 189.000 euro van het Rijk voldoende is. Omdat het een ‘openeinderegeling’ is, mag de gemeente niet stoppen met uitkeren als dat budget op is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden