Zebra’s Rijksweg alvast beter verlicht

De gemeente Duiven heeft twee zebrapaden op de Rijksweg van betere verlichting voorzien. Binnenkort wordt ook de belijning op de weg aangepakt. Beide maatregelen moeten het oversteken voor langzaam verkeer veiliger maken. Veel omwonenden hebben daarover zorgen geuit in een enquête.

De zebrapaden worden met name gebruikt door bewoners van de Ploen-Zuid. Dat is de wijk waar de straten naar schrijvers zijn vernoemd. De enquête is door 78 personen ingevuld.

De overgrote meerderheid (75) vindt de zebrapaden onveilig. Een ruime meerderheid (57) steekt minimaal twee keer per dag de Rijksweg over. Daar komt bij dat veel kinderen uit de wijk naar de Kameleonschool gaan en dus ook moeten oversteken.
De klachten over onveiligheid betreffen met name de slechte zichtbaarheid van de zebrapaden in combinatie met (te) hardrijdend autoverkeer. Veel automobilisten zouden te laat of zelfs helemaal niet stoppen voor de zebrapaden. De spaarzame politiecontroles hebben weinig geholpen.

Kwestie van tijd
Raadslid Karin Bouwmeister (DOED) heeft onlangs aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie op het betreffende gedeelte van de Rijksweg in een motie, die werd medeondertekend door nog enkele partijen. Volgens haar zijn er nog geen ernstige ongelukken gebeurd, maar is dat een kwestie van tijd. In de motie vroeg Bouwmeester aan wethouder Ton Spaargaren (verkeer en vervoer) om op korte termijn onderzoek te doen en voor het begin van het nieuwe schooljaar maatregelen te nemen. Spaargaren antwoordde dat het probleem al bij hem al langer bekend is en dat er al enkele maatregelen zijn genomen. Recent is nieuwe verlichting aangebracht en voor de meivakantie wordt de belijning op de weg aangepast, eveneens om automobilisten tijdig te attenderen op de zebrapaden.

‘Monitoren’
Bouwmeester verwacht niet dat deze maatregelen afdoende zijn. Eén van de zebrapaden bevindt zich achter een dikke boom. Bovendien voorkomen betere verlichting en nieuwe belijning volgens haar niet dat er te hard gereden wordt. Toch was ze bereid de motie nog even aan te houden, omdat wethouder Spaargaren beloofde dat hij die situatie gaat ‘monitoren’ en indien nodig met extra maatregelen komt. Daarbij kan hij gebruikmaken van de enquête, waarin de deelnemers een groot aantal suggesties doen. Naast betere verlichting en markering gaat het dan vooral om maatregelen om hardrijden tegen te gaan, zoals flitspalen en controles of drempels of een plateau of rotonde.

De gemeenteraad wordt voor de zomervakantie door de wethouder geïnformeerd over de stand van zaken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden