Quickscan: nieuwe wijk in de Eng is geen goed idee

De Eng meenemen in de discussie over uitbreidingslocaties voor woningbouw in Duiven is geen goed idee. Dit concludeert het college van burgemeester en wethouders op grond van een quickscan naar de gebruiksmogelijkheden van het gebied. De gemeenteraad had eind januari op voorstel van Lokaal Alternatief om het onderzoek gevraagd.

Voor wie Duiven over de Rijksweg verlaat richting Westervoort ligt de Eng na een paar honderd meter aan de rechterkant, dus tussen de Rijksweg en de Engsestraat. Het gebied heeft een oppervlakte van circa 24 hectare en is eigendom van de gemeente. Dat maakt de Eng aantrekkelijk als locatie voor bijvoorbeeld woningbouw en is ook de reden waarom het college van de raad opdracht kreeg om een quickscan te laten uitvoeren.

Kwetsbaar gebied
Die quickscan is inmiddels klaar. Volgens de onderzoekers is de Eng door de weidsheid, rust en openheid een bijzonder maar ook kwetsbaar gebied. Voor verstoring is niet heel veel nodig.

De gemeentelijke structuurvisie uit 2015 komt in grote lijnen tot dezelfde conclusie. Er wordt gesproken over de “eeuwenoude en nog beleefbare relatie tussen het weidegebied en het aansluitende bebouwde gebied op de oude rivierdonk aan de Engsestraat”. Zo’n bijzondere landschappelijke aanduiding is volgens de structuurvisie nog maar op enkele plekken in de gemeente Duiven te vinden (in Duiven rond de Ploenstraat en verder rond Loo en Groessen).

Het college van B en W voegt er fijntjes aan toe dat bijvoorbeeld de Biezenkampen deze ruimtelijke waardering niet krijgt. De Biezenkampen is een locatie aan de zuidrand van Duiven, waar het college graag een paar honderd woningen wil bouwen maar fel verzet van omwonenden stuit.

Vastgroeien
Gezien de lof voor de Eng zal het niet verbazen dat de onderzoekers waarschuwen dat “bijna elke (traditionele) gebouwde of landschappelijke ontwikkeling – hoe gering ook – zorgt voor het verdwijnen van het oorspronkelijke karakter”. Ook vrezen zij dat, als er eenmaal gebouwd wordt, de kern Duiven en de bedrijventerreinen Centerpoort, Graafstaete en Nieuwgraaf uiteindelijk helemaal aan elkaar vastgroeien.

Wel zijn er volgens de onderzoekers met behoud van de openheid mogelijkheden voor natuur, circulaire landbouw of extensieve recreatie. Deze opties worden ook genoemd in de omgevingsvisie waarmee de gemeente bezig is.

Geen woningbouw
Het college neemt de conclusies van de quickscan over en ziet de Eng dan ook niet als een mogelijke uitbreidingslocatie voor woningbouw. “Vanuit de ruimtelijke kwaliteit is de kansrijkheid van een wijk met circa driehonderd woningen gering.” Bovendien zou een woonwijk in de Eng volgens het college ook te geïsoleerd komen te liggen van de kern Duiven.

Duiven zoekt ruimte voor tegen de zeshonderd nieuwbouwwoningen. Naast de Biezenkampen zijn daarvoor de Ploen-Noord en de Plakse Weide in beeld. Waarschijnlijk zijn er twee locaties nodig. De keuze moet voor 1 juli worden gemaakt. Na die datum hoeven de eigenaren van de Biezenkampen hun grond niet meer aan de gemeente te verkopen. De Ploen-Noord en de Plakse Weide zijn (grotendeels) al in handen van projectontwikkelaars.

Voorlopig niets doen
Het college is het ook eens met het advies van de onderzoekes om de Eng voorlopig geen nieuwe functie te geven, maar eerst een visie te maken voor het hele gebied tussen Duiven en Westervoort.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden