Koninklijke lintjes in Duiven

Elf inwoners van de gemeente Duiven ontvingen vorige week een Koninklijke onderscheiding. Allemaal werden ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het gaat om Chris Blij, Eddy Boss, Anneke Bouwmeester-Kocks, Kees van den Brink, Nelly Degen-Lamers, Henk van Groningen, Dinie van Haren-Goris, Toon Senhorst, Bep Snijders, Henk Spaan en Trudy Vermeulen-Florijn.

Maandag 26 april daalde de lintjesregen op Nederland neer. Traditioneel op de laatste werkdag voor de verjaardag van koning Willem-Alexander. In totaal werden in heel Nederland 2828 aanvragen gehonoreerd. Voor een benoeming komen, op aanvraag, alle mensen in aanmerking die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Nederland kent ongeveer honderd officiële onderscheidingen. Op Koningsdag gaat het om de onderscheidingen in de Orde van Oranje-Nassau, ingesteld in 1892. De meeste mensen worden benoemd tot ‘lid’, maar er zijn nog vijf hogere ‘graden’. Dan hebben we het over, van laag naar hoog: ‘ridder’, ‘officier’, ‘commandeur’, ‘grootofficier’ en ‘ridder grootkruis’. Op grond waarvan de graad wordt bepaald is niet heel erg duidelijk. Voorbeelden van mensen die zijn onderscheiden met het ‘ridder grootkruis’, de hoogste onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau, zijn de oud-premiers De Jong, Van Agt, Kok en Balkenende.

Iedereen kan een Koninklijke onderscheiding voor iemand aanvragen. Het begint met het invullen van een online verzoekformulier op de site www.lintjes.nl. Dat formulier gaat naar de woongemeente van de persoon die u wilt voordragen. Een gemeenteambtenaar bekijkt het verzoek en beoordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot een voordracht. Mogelijk neemt hij/zij daarvoor eerst contact op met de aanvrager. Daarna stuurt de ambtenaar u per e-mail een link naar het digitale voorstelformulier.

Denk niet dat alle aanvragen zomaar worden goedgekeurd. Een Koninklijke onderscheiding toegekend krijgen is een hele eer. Er moet een lange weg worden afgelegd door de aanvrager en andere mensen die het voorstel ondersteunen. Dit jaar werden iets meer dan 800 lintjesverzoeken afgewezen.

Hieronder in het kort waarom het de koning heeft behaagd de lintjes aan elf Duivenaren toe te kennen.

Chris Blij was van 2006 tot 2013 voorzitter van ‘De Vogelvrienden’ in Zevenaar. Van 2007 tot 2015 lid van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Duiven en vrijwilliger bij die gemeente. Sinds 2011 zet hij zich als vrijwilliger in voor de Stichting Blij Groessen.

Eddy Boss is al sinds 1981 vrijwilliger (tambour-maître) bij muziekvereniging Liemers Harmonie. Daarnaast beheert hij een privéarchief over Duiven (sinds 1993), is hij vrijwilliger bij Schutterij Onderling Genoegen (sinds 2005) en vrijwilliger bij de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo (sinds 2018).

Anneke Bouwmeester-Kocks pakte het vrijwilligerswerk op in 1977. Ze sloot zich toen aan bij Buurtvereniging De Woerd. In 1997 kwamen daar werkzaamheden voor de Nijmeegse Vierdaagse/Rode Kruis bij en sinds 2007 kan ook de Nationale Vereniging De Zonnebloem afdeling Duiven-Loo op haar rekenen. Sinds 2015 is ze bovendien vrijwilliger bij het AED-netwerk Duiven.

Kees van den Brink maakte bij als vrijwilliger bij biologische boerderij De Horsterhof de 25 jaar vol (1990-2015). Bij de afdeling Duiven van de SP was hij negen jaar bestuurslid/organisatiesecretaris (2010-2019), en sinds 2002 verricht hij als vrijwillig kok werkzaamheden voor Stichting Zozijn.

Nelly Degen-Lamers is al meer dan 35 jaar (sinds 1985) vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap H. Andreas in Groessen.

Henk van Groningen zet zich als vrijwilliger en bestuurslid in voor Carnavalsvereniging De Nathalzen (sinds 1998), en sinds 1999 is hij vrijwilliger bij het sportpark Immerloo van Sportvereniging Loo.

Dinie van Haren-Goris is sinds 1998 lid van de Cliëntenraad van en vrijwilliger bij verpleeg- en verzorgingstehuis Thuvine van Pleyade. Ze zet zich ook al meer dan twintig jaar in voor de afdeling Duiven-Loo van De Zonnebloem.

Toon Senhorst is al vele jaren vrijwilliger bij Sportvereniging Loo (sinds 1990), en in de periode 1992-2004 ook bij Stichting zwembad De Waay.

Bep Snijders heeft grote verdiensten als bestuurslid van de Liemers Harmonie (1975-2020), en voor EHBO-vereniging Duiven (1983-2003). Sinds 2012 is ze vrijwilliger bij de Parochie St. Willibrordus in Duiven en sinds 2016 ook bij ABC Zorgcomfort De Wilgenpas.

Henk Spaan zet zich in voor Carnavalsvereniging De Nathalzen en Sportvereniging Loo. Voor de carnavalsclub sinds 1992 en voor de sportclub sinds 1993.

Trudy Vermeulen-Florijn is ook zo’n volhouder. De geloofsgemeenschap H. Andreas kan al sinds 1985 op haar rekenen. In datzelfde jaar begon ze met vrijwilligerswerk (bestuurslid/secretaris en vrijwilliger) bij de Stichting Dorpshuis Groessen. In 2018 nam ze ook het penningmeesterschap van De Zonnebloem afdeling Groessen op zich.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden