Duivens actieplan voor ondernemers in coronatijd

De gemeente Duiven heeft een actieplan opgesteld om ondernemers door de coronacrisis te helpen. In een bijbehorende folder staan tien extra maatregelen plus elf dingen die de gemeente al doet voor ondernemers. Volgens burgemeester Huub Hieltjes, tevens portefeuillehouder economische zaken, wil de gemeente bedrijven ondersteunen “zo ver als onze polsstok reikt”.

“Met het actieplan willen we zichtbaar maken dat de gemeente er is voor ondernemers en hen een hart onder de riem steken. Ze zijn belangrijk voor de leefbaarheid en de werkgelegenheid”, zegt Hieltjes. Het actieplan kwam tot stand na overleg met MKB Duiven over wat de gemeentelijke overheid kan doen in coronatijd.
Volgens de folder kan de gemeente “in veel gevallen met (tijdelijke) aanpassingen in beleidskaders en lokale wet- en regelgeving net dat extra steuntje in de rug geven”. Daarnaast wordt aandacht besteed aan steunmaatregelen van de rijksoverheid.
Een deel van de extra maatregelen is al bekend, zoals de steun van de gemeente aan de actie Koop Lokaal of de medewerking van Duiven aan het Liemers Ondernemers Portaal dat ervoor zorgt dat ondernemers snel gebruik kunnen maken van de Tozo-regeling.
Maar er zijn ook enkele nieuwtjes. Zo heeft Duiven het aantal digitaliseringsvouchers voor ondernemers verdubbeld naar zes en hoeven ondernemers geen leges te betalen als een openbaar toegankelijk evenement door corona niet kan doorgaan. Tevens geldt de terrasverruiming, die in 2020 jaar werd ingesteld, ook dit jaar.

Uitstel van betaling
In het actieplan dat het college van burgemeester en wethouders begin april besprak, stonden enkele punten die het definitieve actieplan niet hebben gehaald. Dan gaat het bijvoorbeeld over uitstel van betaling aan huurders van gemeentelijk vastgoed (zoals de horecabedrijven in het Ogtent-gebouw).
Volgens Hieltjes vergt dat maatwerk en leent het zich daarom niet voor een algemeen actieplan. “Sommigen hebben meer omzet, anderen helemaal geen. Die ondernemers kunnen zich bij ons melden. Vorig jaar hebben we vrij vlot uitstel van betaling verleend of zelfs kwijtschelding.”

‘Be good and tell it’
Het actieplan bevat ook elf punten die de gemeente al deed/doet en die geen directe relatie met corona hebben, maar waar ondernemers wel baat bij kunnen hebben. Voorbeelden zijn de herinrichting van de Rijksweg, de uitbreiding van de bedrijventerreinen en de hervatting van het centrumplan.
Burgemeester Hieltjes erkent dat de gemeente zichzelf daarmee een beetje in het zonnetje zet: “Ik merk in mijn contacten met ondernemers dat ze soms niet weten wat de gemeente allemaal doet. Dan kan het geen kwaad om dat nog een keer uit te dragen. ‘Be good and tell it’ dus.”

‘Niet voor bankier spelen’
MKB Duiven had de gemeente ook gevraagd om te kijken naar wat andere gemeenten doen om ondernemers door de coronacrisis heen te helpen. Er zijn bijvoorbeeld gemeenten die leningen en kredieten verstrekken. Duiven doet dat niet. Hieltjes: “Andere gemeenten hebben misschien financieel meer vet op de botten. Los daarvan willen wij niet voor bankier gaan spelen. daarvoor hebben we de deskundigheid niet in huis.”
Hieltjes wijst er daarbij op dat het niet zo is dat Duiven financieel heleboel niets doet. “We hebben huur kwijtgescholden, we schrappen leges in bepaalde situaties, we betalen extra digitaliseringsvouchers en we blijven de actie Koop Lokaal ondersteunen. Die actie leeft breed in de gemeenteraad.”

Toeristenbelasting
Verder stelt het college de gemeenteraad voor om de toeristenbelasting de komende jaren te bevriezen. Die ligt in Duiven momenteel een stuk hoger dan in de andere Liemers gemeenten. Ook is bij de ambtelijke organisatie nogmaals aandacht gevraagd voor het eigen gemeentelijk inkoopbeleid.
“We hebben gezegd: kijk of je lokale bedrijven kunt betrekken bij aanbestedingen. Zeker bij klussen tot 30.000 euro is dat heel goed mogelijk. uiteraard moeten lokale ondernemers wel concurrerend zijn qua prijs, kwaliteit en duurzaamheid”, legt Hieltjes uit.

Ondernemers die tips hebben voor extra ondersteuning kunnen zich melden bij de gemeente.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden