Ook Ploen-Zuid meldt zich

Woningbouw in de Ploen-Noord is prima, maar maximaal driehonderd huizen en geen toename van het autoverkeer in de Ploen-Zuid. Dit is heel in het kort de strekking van brieven die een aantal bewoners van de Ploen-Zuid aan de Duivense gemeenteraad heeft gestuurd. Duiven beslist de komende maand waar twee nieuwe woonwijken komen.

Daarvoor zijn drie locaties in beeld: de Biezenkampen, de Plakse Weide en de Ploen-Noord. Eerder gold de Biezenkampen, aan de zuidrand van Duiven-Zuid, als voorkeurslocatie. Na felle protesten van omwonenden werd die status vorige maand omgezet in reservelocatie.

Het gevolg is dat de Plakse Weide en de Ploen-Noord tot voorkeurslocaties zijn gepromoveerd. Omwonenden van de Plakse Weide, de ‘driehoek’ tussen de Rijksweg, de Vergertlaan en de Oostsingel, meldden zich enkele weken geleden. Zij verzetten zich niet zozeer tegen de komst van een nieuwe wijk in hun omgeving, maar wel tegen het idee van de projectontwikkelaar om een ‘Berlijnse muur’ van rijtjeshuizen langs de Vergertlaan te bouwen. Daarnaast zijn ze bang dat de gemeente de geurnorm van een varkenshouderij aan de Laarstraat gaat versoepelen.

Op de valreep hebben ook omwonenden van de Ploen-Noord, aan de noordrand van Duiven-Noord, zich nu tot de gemeenteraad gericht. Ook zij onderkennen dat er vanwege de woningnood gebouwd moet worden en ze wisten toen ze in de Ploen-Zuid gingen wonen al dat de Ploen-Noord ook een keer aan de beurt zou komen. Maar hen zou toen ook zijn voorgespiegeld dat de Ploen-Noord dezelfde opzet zou krijgen met veel ruimte en groen en geen hoogbouw. Juist daar maken de brievenschrijvers zich zorgen over. Ze willen garanties dat het blijft bij de nu geplande driehonderd woningen, ook om het ‘aantrekkelijke landelijke dorpse woonmilieu’ van Duiven te behouden.

Daarnaast vrezen de bewoners van de Ploen-Zuid voor autoverkeer vanuit de Ploen-Noord door de Ploen-Zuid naar de Rijksweg. “De rust die er nu is, is voor velen erg prettig, een reden om hier te wonen, en dient dan ook te allen tijde gehandhaafd te blijven”, schrijven zij, gevolgd door de waarschuwing dat zij anders “snel en hevig op de barricaden” zullen staan.

De gemeenteraad debatteert donderdag 27 mei over de woningbouwplannen. Definitieve besluitvorming is waarschijnlijk volgende maand, want de gemeente heeft tot 1 juli een optie de aankoop van de Biezenkampen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden