Commotie in gemeenteraad over vermeende ‘superdeal’ woningbouwlocaties

Hebben de Duivense coalitiepartijen Lokaal Alternatief, CDA en VVD begin januari een ‘superdeal’ gesloten met wethouders over de woningbouwlocaties? Volgens gemeenteraadslid Piet Arends wel en hij zegt het uit eerste hand te weten. Namelijk van zijn toenmalige fractievoorzitter Stefani Meijer (Lokaal Alternatief), maar zij houdt haar kiezen op elkaar. Net als Arends zelf. Oppositiepartijen vermoeden achterkamertjespolitiek.

Piet Arends dropte zijn bommetje donderdag 27 mei tijdens een debatavond van de gemeenteraad over de woningbouwlocaties. Zoals bekend stelt het college van burgemeester en wethouders voor om circa driehonderd woningen te bouwen in zowel de Ploen-Noord als de Plakse Weide en om de Biezenkampen als reservelocatie aan te kopen (en niet meer als voorkeurslocatie).
Stefani Meijer had net uitgelegd waarom Lokaal Alternatief dat een goed plan vindt toen ze werd geïnterrumpeerd door Piet Arends, haar voormalige fractiegenoot die in januari Lokaal Alternatief verliet om voor zichzelf te beginnen als Zetel Arends.
Naar verluidt waren de woningbouwlocaties ook toen al de splijtzwam, maar Arends heeft zijn beweegredenen nooit willen toelichten.

‘Bepaal zelf wat ik vraag’
Arends onderbrak Meijer donderdag om haar te vragen of ze iets kon vertellen over de afspraken die op 7 januari in een coalitieoverleg zouden zijn gemaakt over de Biezenkampen en hoe ze die afspraken denkt waar te maken nu de Biezenkampen als reservelocatie wordt aangekocht. Meijer ontkende niet dat er ‘af en toe’ coalitieoverleg is, maar gaf verder geen antwoord op Arends’ vragen.
Waarop Arends verder uit de school klapte door te vertellen dat er wethouders bij het overleg waren geweest en dat Meijer een dag later de resultaten aan haar fractie had teruggekoppeld. Voordat Meijer kon reageren, poogde vergaderingvoorzitter Clemens Koning (ook Lokaal Alternatief) de discussie te beëindigen door te stellen dat coalitieoverleg geen deel uitmaakt van het raadsvoorstel.
Maar Arends liet zich het woord niet ontnemen (“Ik bepaal zelf welke vragen ik stel”) en intussen was de oppositie klaarwakker.
PvdA’er Jasper Walraven wilde weten of hij op achterstand was gezet, GroenLinkser Chris Baltjes had een rare smaak in de mond en D66’er Hans Egtberts vroeg zich af hoe het zit met het dualisme als raadsbesluiten worden voorgekookt in coalitieoverleg waar wethouders bij zitten. “Waarover debatteren we nog als de rest van de raad voor het blok wordt gezet”, aldus Egtberts.

Bal teruggekaatst
Stefani Meijer gaf intussen geen krimp: “Er is in dat overleg niets besproken dat nu relevant is of dat ik moet delen en u bent ook nergens bij achtergesteld.” Ze kreeg steun van Carlo Veraart van de SP, de enige oppositiepartij die het voorstel over de woningbouwlocaties volledig ondersteunt.
Veraart zei dat de SP haar eigen afweging maakt en hij kaatste de bal terug naar Arends: “Meneer Arends weet wat hij van mevrouw Meijer wil weten, dus kan hij het zelf ook met ons delen.”
Maar daartoe liet Arends zich, tot ergernis van Veraart, niet verleiden. Arends was op 7 januari niet bij het overleg geweest en dus was het niet aan hem om openheid van zaken te geven.
Arends: “Ik weet alleen dat mevrouw Meijer de fractie van Lokaal Alternatief op 8 januari bij elkaar heeft geroepen en ik hoor een fractielid nog zeggen dat ze binnen de coalitie een geweldige deal had gesloten. Er werd ook gezegd dat die deal op dat moment niet naar buiten mocht. Ik laat het nu aan mevrouw Meijer over om daar open en transparant over te zijn.”

‘Alsjeblieft zeg!’
Intussen had CDA-fractievoorzitter Hans Stam tijd gehad om zijn aantekeningen van het overleg op 7 januari na te kijken, maar niet kunnen vinden wat Meijer dan aan haar fractie zou hebben teruggekoppeld.
Op de vraag van PvdA’er Walraven of hij wel kon vertellen wie aanwezig waren geweest, moest Stam het antwoord schuldig blijven. Dat had hij niet genoteerd, waarop Walraven sneerde dat het ontbreken van actieve herinneringen nu ook Duiven heeft bereikt.
Een opmerking waar Stam boos op reageerde: “Ik wil hier met kracht afstand van nemen. Ik vind dit zo suggestief. Ik wil het over woningbouw hebben, alsjeblieft zeg!”

Ruim voldoende steun
Het restant van het debat ging inderdaad over het raadsvoorstel zelf en maakte duidelijk dat het college van B en W op ruim voldoende steun kan rekenen. Lokaal Alternatief, CDA en SP spraken zich onomwonden uit voor het bebouwen van de Ploen-Noord en de Plakse Weide en het aankopen van de Biezenkampen als reservelocatie. De VVD zweeg maar zal het voorstel ook steunen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden