Gesprek over plannen voor grasveld naast horecaplein

Het Duivense college van B en W heeft de bedenkers van de alternatieve plannen voor fase 4 van het centrumplan uitgenodigd voor een gesprek. Ze mogen hun ideeën toelichten, waarna ambtenaren aan de hand van een aantal criteria een notitie voor het college maken. Dat maakt daarna een keuze en legt deze voor aan de gemeenteraad. Mogelijk valt het definitieve besluit daardoor pas na de zomer.

Het college maakte in april bekend dat het een intentieovereenkomst had gesloten met Woonzorg Nederland over de bouw van een complex met veertig huurappartementen voor senioren op het grasveld naast het Remigiusplein.
Volgens Woonzorg wonen senioren graag op loopafstand van voorzieningen, maar inwoners Monica van Hummel en Eric Klappers waren minder enthousiast. Zij vrezen dat seniorenhuisvesting pal naast een horecaplein tot klachten leidt, vooral over lawaai, en dat dan de horeca beperkingen krijgt opgelegd en het met het bruisende horecaplein snel weer gedaan is.

Drie alternatieven
Van Hummel en Klappers bedachten beiden een alternatief. Klappers wil de helft van de woningen verplaatsen naar een andere plek in het centrum om zo meer ruimte te creëren tussen het seniorencomplex en het plein. Van Hummel wil alle woningen elders in het centrum bouwen, zodat het grasveld een parkje kan worden. Even later meldde ook Marjoleine Snaas zich met een alternatief, waarin het grasveld eveneens groen blijft.
Een internetenquête van Van Hummel en Klappers over hun plannen en het plan van Woonzorg heeft inmiddels bijna 2100 reacties opgeleverd, waarvan 61 procent voor Klappers, 36 procent voor Van Hummel en 3 procent voor het plan van Woonzorg en het college.

‘Er staat sinds 2018 een bord’
Centrumplanwethouder Ton Spaargaren (VVD) reageerde in eerste instantie korzelig op de alternatieven. Hij noemde ze te kort door de bocht en zei vast te willen houden aan het Woonzorg-plan. Inmiddels is hij bereid om in gesprek te gaan met Van Hummel, Klappers en Snaas.
Spaargaren zegt dat zijn eerdere reactie kwam door verbazing over het late moment waarop het drietal zich in de discussie mengde. “Ik vind het prima als inwoners willen meedenken, maar er staat al sinds 2018 een groot bouwbord op het grasveld. Dan komt men pas als het concreet wordt. Ik had mij kunnen voorstellen dat ze dat eerder hadden gedaan.”
Het bord staat er nog steeds, maar meldt niet dat het om appartementen voor senioren gaat. Volgens projectleider Haico ter Heide is wel duidelijk dat er appartementen komen en spreekt het voor zich dat die ook voor senioren kunnen zijn.

Ambtelijke notitie
De gesprekken met de bedenkers van de alternatieven worden gevoerd aan de hand van een aantal criteria, zoals het stedenbouwkundige aspect, groen en duurzaamheid, de gebruiksmogelijkheden van het Remigiusplein, het woningbouwprogramma en de (financiële) haalbaarheid. “We willen duidelijk krijgen wat deze mensen voor ogen staat”, zegt Spaargaren.
Na de gesprekken maken ambtenaren een notitie, waarmee de vier scenario’s, dus ook het plan van Woonzorg, tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Volgens Spaargaren maakt het college daarna een keuze, die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad krijgt alle informatie, dus ook over de alternatieven.
Aanvankelijk was de planning dat het definitieve besluit vóór de zomervakantie zou vallen. Of dat nu nog lukt, is onzeker.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden