<p>Marjoleine Snaas stond vrijdag met haar maquette op een beschut plekje bij het grasveld naast het Remigiusplein. Ze wil dat het grasveld groen blijft of een parkje wordt.</p>

Marjoleine Snaas stond vrijdag met haar maquette op een beschut plekje bij het grasveld naast het Remigiusplein. Ze wil dat het grasveld groen blijft of een parkje wordt.

Veel kijkers knutselmaquette centrum

Het was een komen en gaan op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni bij Marjoleine Snaas, die een schaduwrijk plekje had opgezocht aan de rand van het grasveld naast het Remigiusplein in Duiven. Zij wil dat het grasveld in elk geval groen blijft of, liever nog, een parkje wordt. In plaats van dat er een complex met veertig seniorenwoningen wordt gebouwd, zoals het college van burgemeester en wethouders voorstelt.

Over dat complex heeft het college eerder dit jaar een intentieovereenkomst gesloten met seniorencorporatie Woonzorg Nederland (in Duiven ook eigenaar van woonzorgcentrum Thuvine en de ouderencomplexen De Waddenborgh en Halfwegen).

Marjoleine Snaas, oud-gemeenteraadslid voor GroenLinks in Duiven, vindt dat de door gemeente verspreide artist’s impressions van het gebouw een vertekend beeld geven. Daarom heeft ze een maquette in elkaar geknutseld, zodat “inwoners met eigen ogen de realiteit kunnen zien”.

Zelf was Snaas ‘geschokt’ toen ze het resultaat zag. Het bouwblok zou veel groter en hoger worden dan op de artist’s impressions. Snaas vreest dat het klankkast wordt, die voor nog meer schaduw zorgt op de terrassen op het Remigiusplein.

Leuke gesprekken
De meeste Duivenaren die afgelopen weekend naar haar maquette kwamen kijken, ruim honderd schat Snaas, willen volgens haar ook dat het grasveld groen blijft. “Het waren fijne en leuke gesprekken. ‘Hoe bedenken ze het’, is de reactie die ik het meest hoorde. Welgeteld twee mensen pleitten voor het plan van het college”, zegt Snaas.

De maquette heeft ze qua maatvoering gebaseerd op informatie van de gemeente en dan met name op een schaaltekening die op een online-informatieavond werd gepresenteerd. “Ik heb de maquette naar eer en geweten gemaakt. De gemeente mag het komen narekenen.” De komende weken is ze weer op vrijdag en zaterdag in het centrum aanwezig.

Overleg met college
Marjoleine Snaas is niet de enige die een seniorencomplex pal naast een horecaplein niet ziet zitten. Monica van Hummel en Eric Klappers hebben zich ook bij de gemeente gemeld met een alternatief voor wat officieel fase 4 van het centrumplan heet. Van Hummel wil de locatie net als Snaas groen houden, Klappers wil het gebouw een stuk kleiner maken zodat de afstand tussen de appartementen en de horeca groter wordt.

Een internet-enquête van Van Hummel en Klappers heeft al ruim tweeduizend reacties opgeleverd. Het plan van Klappers is het populairst, het voorstel van het college krijgt slechts 3 procent van de stemmen.

De drie hebben hun plannen inmiddels aan de gemeente kunnen toelichten. Ambtenaren maken op basis daarvan een notitie voor het college van B en W, dat een keuze maakt uit de vier voorstellen (de drie alternatieven en het plan van Woonzorg Nederland).

‘Niet echt blij’
Snaas is “niet echt blij” met de gang van zaken, vooral omdat ze niet van tevoren te zien krijgt wat de ambtenaren van haar plan maken. “Ik zie het pas als het in de openbaarheid wordt gebracht door het college en ik moet er dus maar van uitgaan dat het klopt. Ik vind het op z’n minst vreemd dat ik de vergelijkingen (met de andere plannen, red.) niet vooraf mag inzien en eventuele fouten of vergissingen niet kan corrigeren.”

Snaas gaat donderdag 17 juni, als ze een tweede gesprek heeft met de gemeente, opnieuw vragen of ze vooraf mag zien wat de ambtenaren van haar plan gemaakt hebben. “Ik kan me niet voorstellen dat Woonzorg Nederland niet van te voren heeft mogen zien hoe de gemeente hun plan voor de seniorenappartementen heeft gepresenteerd.”

In de kiem smoren
Eén mogelijk kritiekpunt wil Snaas graag in de kiem smoren, namelijk dat haar alternatief financieel onhaalbaar is omdat er zonder woningbouw onvoldoende geld binnenkomt.

“Die veertig appartementen kunnen op een andere plek rond het centrum gebouwd worden. Bijvoorbeeld op de grond die de Remigiusschool achterlaat na de verplaatsing, op de locatie van de oude mavo (nu basisschool De Groene Ring) of op het terrein achter het gemeentehuis.”

Het college van B en W heeft dinsdag 15 juni overlegd hoe het wil omgaan met de indieners van de alternatieven. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden