Gemeente Duiven hield vorig jaar ruim een miljoen over

De gemeente Duiven heeft vorig jaar bijna 1,2 miljoen euro overgehouden. Dat blijkt uit de gemeentelijke jaarrekening over 2020. In de najaarsnota werd nog een tekort van 2,8 miljoen euro verwacht. Het gaat dus om een meevaller van zo’n 4 miljoen euro.

Dat er vorig jaar geld overbleef, heeft met allerlei factoren te maken. Bijvoorbeeld de verkoop van gronden op de bedrijventerreinen, die ondanks de coronacrisis doorging. Ook hield 1Stroom, de gezamenlijke ambtelijke organisatie van Duiven en Westervoort, ongeveer 1,4 miljoen euro over. Daarvan krijgt Duiven 60 procent.

Reservepotjes
Van het geld dat de gemeente van het Rijk kreeg in verband met de coronacrisis werden ook behoorlijke bedragen niet uitgegeven, bij elkaar 310.000 euro. Omdat de verwachting is dat dit geld alsnog nodig is voor de oorspronkelijke doelen stelt het college voor om het in reservepotjes te stallen. Zo is bijvoorbeeld recent 13.900 euro uitgetrokken voor kwijtschelding van huur van het wijkgebouw aan het Eilandplein.

De resterende 868.000 euro wil het college in de algemene reserve storten. Die komt daarmee ruim drie ton boven de voor 2020 geldende ondergrens van 10,3 miljoen euro uit. Dit jaar geldt een ondergrens van 7 miljoen euro, maar het college stelt een ‘toereikende’ reserve nodig te hebben “om alle ambities en ontwikkelingen te kunnen realiseren en om een duurzaam financieel beleid te kunnen voeren”.

Waarschuwingen
Vorig jaar oktober schetste het college van B en W bij de presentatie van de meerjarenraming 2021-2024 een zeer somber beeld van de financiële positie van de gemeente. Er werden miljoenentekorten aangekondigd en dat was reden om fors te bezuinigen en de ozb met 7 procent te verhogen.

Die problemen zijn met de meevaller over 2020 niet opgelost, maar het helpt natuurlijk wel. Toch waarschuwt het college dat er grote onzekerheden zijn. Het belangrijkst zijn de drie grote decentralisaties in het ‘sociaal domein’ (jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie) die een stempel op de gemeentefinanciën blijven drukken.

Het idee achter de decentralisaties was dat de gemeenten efficiënter en dus goedkoper konden werken. In de praktijk kwam daar weinig van terecht, waardoor bijna iedere gemeente nu met grote tekorten kampt. Dit jaar is er extra geld voor jeugdzorg, maar in hoeverre er structureel meer geld van het Rijk voor het sociaal domein komt, is nog onduidelijk.

Onlangs oordeelde een arbitragecommissie dat de gemeenten met veel te weinig geld voor jeugdzorg worden afgescheept, maar staatssecretaris Blokhuis beschouwt die uitspraak vooralsnog als een ‘zwaarwegend advies’. Het nieuwe kabinet zal op dit punt knopen moeten doorhakken.

Een andere onzekere factor is een herverdeling van het Gemeentefonds, die onder andere Duiven vanaf 2023 een groot nadeel kan opleveren. Deze is ‘on hold’ gezet na kritiek vanuit het hele land, maar daarmee nog niet van de baan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden