Bewoners Lommerweide willen stevige vinger in pap

De bewonersgroep Lommerweide eist een stevige vinger in de pap bij de ontwikkeling van de woningbouwplannen op de Plakse Weide. De bewonersgroep wil over de hoofdzaken van het plan meepraten en niet alleen over bijzaken als de kleur van stenen en de inrichting van kinderspeeltuintjes.

De Plakse Weide is de nu nog agrarische driehoek tussen de Rijksweg, de Vergertlaan en de Oostsingel. Het gebied is onlangs, samen met de Ploen-Noord, door de gemeenteraad aangewezen als nieuwe woonwijk met zo’n driehonderd woningen. Projectontwikkelaar Klaassen/BPD maakt daar een plan voor en moet daarin ook aandacht besteden aan participatie.

Omdat de Plakse Weide direct grenst aan Lommerweide hebben bewoners van die wijk zich verenigd in een bewonersgroep. Deze telt inmiddels meer dan dertig leden. In een ‘positioneringsdocument’ noemen zij woningbouw op de Plakse Weide ‘bespreekbaar’, waarbij ze verwijzen naar het grote tekort aan woningen in de regio. Maar aan hun ‘positieve grondhouding’ verbinden ze wel een aantal voorwaarden, “die ervoor moeten zorgen dat Lommerweide leefbaar blijft en de Plakse Weide leefbaar wordt.”

Voorwaarden
Een belangrijk onderwerp voor de bewonersgroep is een goede ontsluiting van de nieuwe wijk, waarbij de Vergertlaan wordt ontzien, bijvoorbeeld door de Rijksweg ter hoogte van begraafplaats ’t Heijlige Lant door te trekken naar de Oostsingel/N810, zodat er een extra route vanuit Duiven naar Zevenaar ontstaat. De bewonersgroep hoopt op deze manier op minder geluidsoverlast, luchtvervuiling en verkeersdrukte op de Vergertlaan.

Daarnaast willen de bewoners van Lommerweide niet dat de geurnorm wordt versoepeld. Ze zijn bang voor meer stankoverlast van een varkenshouderij aan de Laarstraat (tussen de N810 en de A12). Maar een ruimere geurnorm maakt het ontwerpen van de nieuwe wijk eenvoudiger.

Een ander belangrijk punt voor de bewonersgroep Lommerweide is hoe de nieuwe wijk eruit gaat zien. De bewoners vinden dat dezelfde welstandseisen moeten gelden als bij de aanleg van Lommerweide. Daarom pleiten ze onder meer voor ‘spiegelbeeldig’ bouwen langs de Vergertlaan, met ook een buffer van groen en water en vervolgens vrijstaande woningen.

Angel
De bewonersgroep Lommerweide wil een plan “dat past bij het dorpse karakter van Duiven”, met weinig hoogbouw en veel groen. De grote vraag is of dat te rijmen is met driehonderd woningen. Sjors van de Kamer, woordvoerder van de bewonersgroep, noemt dat de ‘angel’ van het plan. “De gemeente wil driehonderd woningen op een klein stukje grond. Dan krijg je automatisch conflicten met geluid, luchtkwaliteit, verkeer en welstand.”

De bewoners willen daarom dat ze straks kunnen meepraten over hoofdzaken en niet alleen over bijzaken. Van de Kamer: “We willen niet hebben over de kleur van de stenen en de inrichting van kinderspeeltuintjes, maar voorwaarden afspreken, waaraan het stedenbouwkundig plan moet voldoen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden