<p>Het voormalige (kantoor)pand van woningcorporatie Vivare aan de Visserlaan in Duiven. Het pand staat al jaren leeg, maar lijkt toch een nieuwe bestemming te krijgen.</p>

Het voormalige (kantoor)pand van woningcorporatie Vivare aan de Visserlaan in Duiven. Het pand staat al jaren leeg, maar lijkt toch een nieuwe bestemming te krijgen.

Verzet tegen migranten in Vivare-pand

Een groep van zo’n dertig omwonenden verzet zich tegen het huisvesten van arbeidsmigranten in het voormalige onderkomen van woningcorporatie Vivare aan de Visserlaan in Duiven. Er is een intiatiefnemer die er 75 tot 95 een- en tweepersoonskamers wil realiseren. De omwonenden vinden het pand niet geschikt en ook niet geschikt te maken voor arbeidsmigranten. Er wordt gevreesd voor geluidsoverlast, drankmisbruik en onderlinge ruzies.

De omwonenden wonen in de straten aan de overkant van de Visserlaan (gezien vanaf het voormalige Vivare-pand). 
Namens hen voerde Ed van den Aardweg onlangs het woord tijdens de Speakers’ Corner van de gemeenteraad. Die is bedoeld voor inwoners die een onderwerp onder de aandacht van de raadsleden willen brengen.
Volgens Van den Aardweg voelen de omwonenden zich overvallen door het bericht van enkele weken geleden dat het Duivense college van burgemeester en wethouders in principe bereid is mee te werken aan het initiatief.
Ze hebben het gevoel dat het al een gelopen race is, omdat het pand sinds 1 juni bij het Kadaster is geregistreerd op naam van de nieuwe eigenaar. Van den Aardweg: “Welke ondernemer zou dit doen als hij of zij niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid al kan aannemen dat de beoogde plannen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.”

‘Onzalig plan’
De omwonenden verwijzen daarbij naar problemen met arbeidsmigranten die er de afgelopen jaren waren in Duivense woonwijken. “Als al is aangetoond dat er overlast wordt ervaren van een huurwoning met arbeidsmigranten in de wijk dan is het niet bijzonder vreemd om te constateren dat een grootschalig iets wat nu ter discussie staat ook overlast zal gaan opleveren, zeker wanneer die beoogde locatie eigenlijk tegen een woonwijk aanligt”, aldus Van den Aardweg.
Hij sprak van een “onzalig plan”. In maatregelen van de initiatiefnemer om overlast te voorkomen, bijvoorbeeld werken met een beheerdersechtpaar en goede begeleiding, hebben de omwonenden geen vertrouwen.
In een brief aan de gemeenteraad over het plan verwijst het college voor nadere informatie door naar een YouTube-filmpje en een krantenartikel over andere migrantenlocaties (in Waalwijk en Tilburg) van de initiatiefnemer. Volgens Van den Aardweg gaat het daar echter om panden op bedrijventerreinen.
De omwonenden zijn verder gepikeerd dat er al wel een informatieavond is georganiseerd voor de ondernemers aan de Visserlaan, maar nog niet voor de buurt.

Economisch en maatschappelijk probleem
Goede communicatie met omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden is één van de voorwaarden die het college van B en W heeft gesteld aan de initiatiefnemer. Daarnaast moeten overlastsituaties worden opgelost en moet er vroegtijdig overleg zijn met de Veiligheids- en gezondheidsregio Midden-Gelderland. Ook moet er op eigen terrein worden geparkeerd.
Het college is in principe bereid mee te werken aan het initiatief, omdat het van mening is dat om een economisch en maatschappelijk probleem gaat. Nadat er de afgelopen jaren klachten binnenkwamen, met name geluidsoverlast, over kamerverhuur aan arbeidsmigranten in woningen in woonwijken, heeft de gemeente op grond van het bestemmingsplan handhavend opgetreden. Daardoor werden de klachten verholpen, maar volgens het college is de vraag naar huisvestingsmogelijkheden voor migranten niet verdwenen.

Liemers onderzoek
Het college beroept zich daarbij op een Liemersbreed onderzoek, dat constateert dat er in de Liemers vraag is naar arbeidskrachten, dat deze vacatures worden opgevuld door arbeidsmigranten en die ook ergens moeten wonen.
In vervolg op het onderzoek stelt het college in de nieuwe woonvisie dat Duiven een huisvestingsopgave heeft voor arbeidsmigranten en ook wil “dat dit goed geregeld wordt”. De woonvisie moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Omgevingsvergunning
De initiatiefnemer moet nu eerst een omgevingsvergunning aanvragen en daarbij voldoen aan de voorwaarden van het college van B en W. Vervolgens wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de verdere procedure.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden