Onrust bij vrijwilligers brandweer

Burgemeester Huub Hieltjes gaat in opdracht van de gemeenteraad praten met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) over de onrust die is ontstaan bij de vrijwilligers van de brandweer. Zij vrezen dat de post in Duiven het specialistische hulpverleningsvoertuig kwijtraakt en dan alleen nog een tankautospuit overhoudt.

Hulpverleningsvoertuigen, ook rijdende gereedschapsmagazijnen genoemd, worden ingezet in situaties waarbij de standaarduitrusting van een tankautospuit niet toereikend is, zoals grote ongevallen of de (dreigende) ineenstorting van een gebouw. De veiligheidsregio wil het aantal hulpverleningsvoertuigen verminderen. De kans is groot dat Duiven het hulpverleningsvoertuig dan kwijtraakt aan de beroepspost in Arnhem.
De Duivense brandweer is hier fel tegen. Volgens de brandweer wordt de post Duiven gehalveerd, terwijl Duiven fors gaat uitbreiden op het gebied van bedrijvigheid, woningbouw en infrastructuur. Er wordt gewezen op de tunnels in de Betuweroute en de groei van het aantal risicobedrijven. “Dat de brandweerpost die dit gebied bestrijkt dan moet halveren, is niet meer uit te leggen”, aldus post Duiven in een brief aan de VGGM.
Post Duiven vreest bovendien dat aanrijtijden flink gaan oplopen: “Een redding zal dan een berging worden.”

‘Motivatie ver onder nul’
Post Duiven heeft verder het gevoel niet serieus te worden genomen door de veiligheidsregio. De motivatie is zelfs “ver onder nul gekomen”. De vrijwilligers hebben burgemeester Hieltjes en de gemeenteraad om hulp gevraagd.
Dat heeft geleid tot een motie van D66, DOED, SP en Pro Duiven, die unaniem is aangenomen en die Hieltjes oproept om met de VGGM in gesprek te gaan. Hieltjes moet daarbij duidelijk maken dat het van essentieel belang is dat de brandweer beschikt over voldoende en adequaat materieel, “waaronder een wagenpark waarmee de meeste calamiteiten binnen de gemeente Duiven opgevangen kunnen worden”.
De motie wijst er ook op dat Duiven fors meer gaat betalen aan de VGGM (van 866.000 euro in 2021 naar 1.329.000 euro in 2025).

‘Helder politiek signaal’
Burgemeester Hieltjes ziet de motie als een helder politiek signaal. Hij vindt dat de brandweer moet kunnen beschikken over goed materieel. Maar hij wees ook op dat dat er redenen zijn om het aantal hulpverleningsvoertuigen te beperken. “Dan spitst de discussie zich uiteindelijk toe op of het voertuig in Duiven of in Arnhem wordt geplaatst. Uiteraard zal ik de argumenten voor plaatsing in Duiven naar voren brengen, maar wel in de context dat ik ook een opdracht van de raad heb om te kijken naar bezuinigingen op de VGGM.”
Het definitieve besluit over het Duivense hulpverleningsvoertuig valt later dit jaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden