<p>De computersoos helpt bezoekers die een probleem hebben met hun computer, laptop, tablet of mobiele telefoon.</p>

De computersoos helpt bezoekers die een probleem hebben met hun computer, laptop, tablet of mobiele telefoon.

(Foto: Rinus Kobus)

Computersoos gaat weer beginnen

De Senioren ComputerSoos in De Ogtent gaat het weer proberen. Op donderdagochtend 9 september voor de eerste keer. Vorig jaar werd begin september ook een herstart gemaakt (na corona), maar moest de stekker er na twee keer noodgedwongen alweer uit worden getrokken. Hoop en verwachting zijn dat het nu weer een gewoon jaar gaat worden.

In ieder geval de eerste twee keer nog wel met de beperking dat anderhalve meter afstand moet worden gehouden. Die regel geldt immers tot 20 september. Op 17 september krijgen we van premier Rutte te horen of de laatste beperkingen worden geschrapt. De voortekenen zijn gunstig, al zijn er ook geluiden dat corona ons nog een lastig najaar gaat bezorgen. Afwachten maar.

Dat de Senioren ComputerSoos weer begint is hoe dan ook goed nieuws. De soos voorziet in een behoefte. In normale jaren, waarin ongeveer veertig bijeenkomsten worden gehouden, ging het aantal bezoekers in het verleden richting de duizend. Omdat veel bezoekers regelmatige gasten zijn is dat geen uniek aantal, maar wel een totaal dat er zijn mag. Bij iedere bijeenkomst zijn ook zo’n vijftien deskundige vrijwilligers aanwezig.

Het officieuze begin van de Senioren ComputerSoos was in 2000. Pierre Rietjens (nog steeds nauw betrokken!) geldt als grondlegger, met steun van Mikado. Toen de welzijnsorganisatie haar handen er vanaf trok, werd samenwerking gezocht met SeniorWeb. In 2010 volgde de ombouw naar een stichting. Vandaar dat dat jaar wordt aangehouden als oprichtingsjaar. Iedereen vanaf 50 jaar behoort tot de doelgroep, al wordt daar niet strak de hand gehouden. En hoewel het een Duivense organisatie is, zijn ook mensen uit Westervoort van harte welkom.

Doel van de computersoos is mensen te helpen die een probleem hebben met hun computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Geen technisch probleem, maar een gebruiksprobleem. Zeker mensen van de oudere generaties zijn nu eenmaal niet met de computer opgegroeid en hebben het zich op latere leeftijd eigen moeten maken. Het is logisch dat je het soms even niet begrijpt. Gelukkig is er dan de computersoos met specialisten op alle gebieden. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat een probleem niet kon worden opgelost”, zei bestuurslid Joop Harmsen ooit in deze krant.

Natuurlijk heeft de Senioren ComputerSoos nog een ander doel. Het woord ‘soos’ wijst daar al een beetje op. Een gelegenheid waar mensen elkaar ontmoeten. Secretaris Ben van Onna: “We maken veel ruimte voor onderling contact. Het begint ook altijd met een kopje koffie. Daarna zoeken mensen met vergelijkbare problemen elkaar op, of specifieke problemen worden besproken met een vrijwilliger. Dat gaat allemaal heel relaxed. Mensen ervaren het als een gezellige en zinvolle ochtend, en dat is precies wat de bedoeling is.”

De bijeenkomsten zijn vanaf 9 september iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in De Ogtent. Er is vrije inloop, vooraf aanmelden hoeft niet. De kosten zijn 2,50 euro per keer.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden