Infoavond over huisvesting arbeidsmigranten Visserlaan

De initiatiefnemers van het plan om arbeidsmigranten te huisvesten in het oude Vivare-pand aan de Visserlaan houden 13 september een online-infoavond. Omwonenden en bedrijven in de omgeving hebben een uitnodiging gekregen.

Het plan komt uit de koker van projectontwikkelaar Pigeons BV uit Zwaag. Bij de gemeente is een permanente vergunning voor het tijdelijk huisvesten van (Oost-Europese) arbeidsmigranten aangevraagd. Met ‘tijdelijk’ wordt bedoeld dat arbeidsmigranten er slechts een beperkte periode kunnen wonen. Daarna moeten zij plaatsmaken voor nieuwe arbeidsmigranten. 
Een permanente vergunning maakt het volgens Pigeons mogelijk om “te investeren in kwalitatief hoogwaardige huisvesting”. Dit betekent dat de kamers minimaal twee keer zo groot worden als de norm van Stichting Normering Flexwonen.
Pigeons denkt aan 75 tot 95 arbeidsmigranten, voor wie het leegstaande kantoorgebouw wordt omgebouwd naar kamerbewoning, met circa 45 procent eenpersoonskamers en de rest studio’s voor twee personen. De eenpersoonskamers worden 11 tot 14 m2 groot, de studio’s 20 tot 40 m2.

‘In principe bereid’
Het plan kwam in juni naar buiten. Het college van B en W is in principe bereid mee te werken (het bestemmingsplan moet aangepast worden). B en W vinden dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor huisvesting van arbeidsmigranten die in de gemeente Duiven werken. Deze doelgroep worden ook expliciet genoemd in de gemeentelijke woonvisie. Wel stelt het college voorwaarden, zoals het voorkomen van overlast.
Zo’n dertig omwonenden maken zich juist daar zorgen over (met name geluidsoverlast, drankmisbruik en onderlinge ruzies). Ze hebben de gemeenteraad laten weten het pand en de locatie niet geschikt te vinden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Vanuit de raad zijn vragen over het initiatief gesteld. Deze zouden ruim voor de infoavond worden beantwoord.

Presentatie conceptplan
De online-infoavond op maandag 13 september begint om 20.00 uur. Omwonenden en bedrijven in de buurt hebben een linkje gekregen. Ze krijgen onder meer informatie van de initiatiefnemer en van een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in arbeidsmigranten. Daarnaast wordt een conceptplan gepresenteerd en wordt uitleg gegeven over de vervolgprocedure.

Vragen van deelnemers worden zoveel mogelijk op de avond zelf beantwoord en anders achteraf.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden