D66: ‘Hulp Duiven bij opvang vluchtelingen Afghanistan’

D66-gemeenteraadslid Hans Egtberts wil dat Duiven het COA hulp aanbiedt bij de opvang van vluchtelingen uit Afghanistan. Als voorbeelden noemt hij noodopvang, zoals in 2015 in sporthal Triominos, of een tijdelijke opvanglocatie op bijvoorbeeld het voormalige AZC-terrein aan de Rijksweg.

Volgens Egtberts is er door de extra instroom van vluchtelingen uit Afghanistan “een ontzettende druk ontstaan op de asielketen”.
Daar komt bij dat de asielzoekerscentra (AZC’s) vol zitten, omdat statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) door de woningnood niet kunnen uitstromen naar een normale woning.
Het kabinet heeft de provincies en gemeenten daarom opgeroepen om het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) te helpen bij de opvang van Afghaanse vluchtelingen.

‘Grote verantwoordelijkheid’
D66 Duiven schrijft in een brief aan het college van B en W een grote verantwoordelijkheid te voelen “om deze mensen, zo nodig voorlopig in afwachting van de nodige procedures, een veilig onderkomen te bieden”. Burgemeester Huub Hieltjes moet volgens Egtberts ‘direct’ contact zoeken met het COA om te vragen of Duiven iets kan betekenen.
De D66’er denkt daarbij aan de noodopvang die Duiven in 2015 aanbood in sporthal Triominos en aan een tijdelijke opvanglocatie op de plek aan de Rijksweg (naast Chinees restaurant Ming Palace) waar van 2000 tot 2003 een asielzoekerscentrum was gevestigd.
Ook roept Egtberts het college op om te kijken of Duiven een extra inspanning kan leveren om de verstopping in de asielketen te verlichten door extra statushouders te huisvesten. Hij zegt zich te realiseren “dat dit weerstand kan oproepen omdat de woningnood in brede zin groot is, maar wij zijn van mening dat dringende humanitaire overwegingen altijd voorrang moeten krijgen”.

Warm hart, koel hoofd
Het college van B en W heeft Egtberts’ brief nog niet besproken. Burgemeester Hieltjes laat weten dat binnenkort in regionaal wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om het COA te helpen en dat vóór 30 september uitsluitsel wordt gegeven.
Hieltjes wijst erop dat Duiven haar verplichtingen qua huisvesting van statushouders nakomt. “Maar we zullen met een warm hart en een koel hoofd kijken wat nodig is, waarbij we net als D66 het dilemma zien van de wachtlijsten voor huisvesting van ‘eigen’ inwoners.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden