Marlies Kloppenborg, Roland Hoogendam, Giel Verheij en Jaap Huissoon van uitwerkingsgroep De Helhoek
Marlies Kloppenborg, Roland Hoogendam, Giel Verheij en Jaap Huissoon van uitwerkingsgroep De Helhoek

Knotwilgen versterken biodiversiteit en landschap De Helhoek

Algemeen

GROESSEN - Buurtschap De Helhoek heeft de gemeente Duiven gevraagd om de populieren in de Helhoek te vervangen door knotwilgen en diverse solitaire bomen als onderdeel van de uitwerking van de ‘buurtvisie De Helhoek’, die is gemaakt voor meer en beter groen in de buurt.

De kap van de bomen start op 13 maart. Het gaat om 50 populieren in het gedeelte van de Helhoek vanaf de toegang naar het voormalig bedrijventerrein tot aan de Oostsingel. Deze zijn ruim vijftig jaar oud. De populieren zijn aan vervanging toe. Door knotwilgen hiervoor in de plaats te planten, wordt bijgedragen aan het herstel en behoud van de biodiversiteit. Door de vroege bloei zijn wilgen belangrijk als voedselbron voor onder andere bestuivers, zoals hommels. Ook bieden knotwilgen veel beschutting en nestgelegenheid aan verschillende diersoorten. Verder dragen knotwilgen bij aan een mooie, landschappelijke aanblik van de Helhoek. Daarnaast komen er enkele fladderiepen, schietwilgen, esdoorns, hartbladige elzen en grauwe abeel.

Buurtvisie en landschap

De uitwerkingsgroep van “De Helhoek” zet zich in voor de realisatie van de buurtvisie. Met het planten van de knotwilgen hoopt de groep een succesvolle start te maken met diverse maatregelen rondom het landschap. Deze zijn via inventarisaties binnen het buurtschap opgetekend en nader uitgewerkt. Zo lopen op dit moment ook voorbereidingen voor het plaatsen van insectenhotels, bloemstroken, het plaatsen van informatieborden en het inrichten van groenstroken aan de Beerenclaauwstraat. Dit gebeurt onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Duiven.

Bewonersparticipatie

De uitwerkingsgroep vraagt ook een actieve bijdrage van de bewoners van het buurtschap bij de realisatie van deze maatregelen. Dit sluit aan bij participatie als speerpunt van de gemeente Duiven. Daarnaast heeft de provincie Gelderland, op basis van het uitwerkingsplan, subsidie in het vooruitzicht gesteld met als belangrijke randvoorwaarde “bewonersparticipatie”. De gemeente Duiven is blij met de uitwerkingsgroep in De Helhoek. Wethouder Gemma Tiedink: “Dankzij de inzet van de uitwerkingsgroep krijgt de buurtvisie voor De Helhoek vorm. Als gemeente leveren we graag een bijdrage door te investeren in groen met een grotere rijkdom aan soorten.” Inwoners van de Helhoek die mee willen helpen in het versterken van de biodiversiteit in de Helhoek kunnen zich opgeven via uitwerkingsgroep@gmail.com.