Erick en Ingrid: "we zouden de partij graag uitbreiden" (Foto: Alie Engelsman)
Erick en Ingrid: "we zouden de partij graag uitbreiden" (Foto: Alie Engelsman)

D66 Duiven: nieuwe fractievoorzitter, nieuw elan

Algemeen

DUIVEN - D66 Duiven heeft een nieuwe fractievoorzitter. Erick Pol, die sinds 2021 de zaken waarnam voor Hans Egtberts, is op 18 april officieel geïnstalleerd. 

Hans Egtberts kreeg twee jaar geleden een herseninfarct. Aanvankelijk werd gedacht dat hij weer voldoende zou herstellen om zijn taken als fractievoorzitter van D66 weer uit te kunnen voeren, maar helaas heeft hij moeten besluiten definitief het stokje over te dragen aan Erick Pol. “Het is erg jammer dat het zo is gelopen en we zullen in Hans een heel competent en betrokken leider missen. Gelukkig kan ik zo nu en dan nog wel sparren met hem.”

Erick is al sinds 1 mei 2017 lid van de D66. Hij bekleedde tot zijn aanstelling als fractievoorzitter een bestuursfunctie bij Liemers-Grensland, het afdelingsbestuur voor de D66-fracties Westervoort, Duiven, Doesburg, Zevenaar en Montferland. Het afdelingsbestuur zorgt onder andere voor (het naleven van) de reglementen, het organiseren van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen, het beheer van de financiën en het organiseren van leden- en verkiezingsactiviteiten. Ingrid van Helvert is voorzitter van het afdelingsbestuur. Ingrid: “Het voordeel van een landelijke partij is een heel duidelijke, transparante structuur, met een goede controle op bijvoorbeeld de financiën. Uiteraard onderschrijven we de missie, visie en het programma van D66, maar daarbinnen mogen we lokaal beleid máken dat uiteindelijk zelf mag afwijken van de landelijke lijn.” ‘Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen’ is de slogan van D66. Als liberaal-sociale partij heeft D66 in Duiven de democratie hoog in het vaandel staan. Erick: ”Maar ook dat sociale vangnet vinden we heel belangrijk, of liever gezegd een trampoline, die deze mensen de kans geeft om verder te gaan.”
D66 gaat er, met zijn nieuwe fractievoorzitter, volop tegenaan met nieuw elan. Erick: “We hebben een motie ingediend om de brandweerkazerne, die zich nu nog op de Ploenstraat bevindt, te verplaatsen, in het kader van de veiligheid en leefbaarheid en omdat de kazerne behoorlijk gedateerd is. Ook willen we een andere plek voor het afvalaanbiedstation, zodat deze kan worden uitgebreid met een ambachtsstation, om afval een tweede kans te geven, geheel in het teken van duurzaamheid. Het terrein dat vrijkomt kan dan benut worden voor woningbouw. Op dinsdag 30 mei wordt onze motie besproken in de raadsvergadering. Samen met Pro Duiven proberen we groen licht van de gemeenteraad voor te krijgen voor dit plan. We nodigen graag mensen uit om deze vergadering eens mee te maken.” Uiteraard heeft D66 nog meer onderwerpen op de agenda staan, zoals groenbuffers aan de gemeentegrens, een gezonde positie voor ondernemers, kansen voor hangjongeren en aandacht voor de gelijke rechten voor de LHBTI.
In Duiven telt D66 op dit moment 16 leden. Voor een dorp als Duiven is dat niet zoveel. “We zouden de partij graag uitbreiden, zodat we meer draagvlak krijgen binnen de gemeente. Het zou ook mooi zijn als er in Duiven een steunfractie voor D66 zou zijn. Voor mensen die interesse hebben in de plaatselijke politiek zou dat een mooie springplank en een mooie aanloopperiode kunnen zijn.” Ingrid vult aan: “We kunnen de mensen zelf veel vertellen over de lokale politiek en over D66, maar er zijn ook online trainingen die we ze kunnen aanbieden.” Erick vindt dat zijn leven is verrijkt door de politiek. “Democratie maak je met z’n allen. Dat is geen ver-van-mijn-bedshow, als burger sta je daar midden in.” Mensen die interesse hebben kunnen contact opnemen met Erick: erick.pol@duiven.nl