Denk mee over update voor het stationsplein

Algemeen

Praat mee over het schetsontwerp voor het stationsgebied in Duiven! Hebben we alles in beeld? Wat kan nog beter? Geef het door via www.duiven.nl/stationsgebied

Het stationsgebied is aangelegd in 2011. Het uitgangspunt hierbij was ‘shared space’: voetgangers, fietsers, automobilisten en andere weggebruikers delen de ruimte op het plein. Dat blijft zo. Het stationsgebied krijgt geen complete renovatie, maar slimme aanpassingen en oplossingen om het beter te maken.

Van vragen naar schetsontwerp 

Met de update speelt de gemeente in op verschillende vragen:

  • Betere doorstroming: de gemeente krijgt klachten dat fietsers en voetgangers niet makkelijk door kunnen. Daarnaast rijden auto’s regelmatig tegen de plantenbakken en banken. En fietsers op het snelfietspad hebben niet altijd door dat ze in een druk stationsgebied fietsen.
  • Inclusie: het stationsgebied moet voor iedereen goed toegankelijk zijn.
  • Hitte: in dorpen en steden wordt het in de zomer steeds warmer. Vooral waar veel stenen en tegels zijn. Hittestress heet dat. Daar wil de gemeente wat aan doen
  • Waterberging: tegelijk willen we regenwater langer vasthouden. Dit om droogte tegen te gaan.

Een bureau voor landschapsarchitectuur heeft een schetsontwerp gemaakt dat antwoord geeft op de vragen.

Denk mee!

Nu is het woord aan de inwoners van Duiven en gebruikers van het stationsgebied. Wat vinden zij van het ontwerp? Mist er nog iets? Of heeft iemand een ander goed idee voor het stationsgebied?  Tot en met 24 september 2023 is het schetsontwerp te vinden via www.duiven.nl/stationsgebied. Iedereen kan zijn of haar opmerkingen en ideeën doorgeven.

Vervolg

Met de reacties werken we het ontwerp verder uit. In december 2023 is het klaar. Daarna volgt de technische uitwerking. In 2024 start de uitvoering.