Vlnr. Nouchka Stokvis, Merlijn de Jonghe, Erick Pol, Antoon Vermeule, Yannick Dekker, Luciana Loeve en Evie de Vaal.Bas Vogel ontbreekt.
Vlnr. Nouchka Stokvis, Merlijn de Jonghe, Erick Pol, Antoon Vermeule, Yannick Dekker, Luciana Loeve en Evie de Vaal.Bas Vogel ontbreekt.

Duivense jongeren komen op voor gezonde bomen: ‘Kappen met kappen’

Algemeen

DUIVEN - Het is helemaal verkeerd om gezonde bomen te kappen vinden Nouchka Stokvis, Antoon Vermeule en Bas Vogel uit Duiven. Evie de Vaal, Luciana Loeve en Yannick Dekker sluiten zich daar volledig bij aan. Reden om in actie te komen was het bericht dat gemeente Duiven 32 bomen wil verwijderen in de wijk Lommerweide.

Door Alie Engelsman

 “Eigenlijk geldt voor alle gezonde bomen in Duiven: kappen met kappen.” In een stevige speech probeerde de 13-jarige Nouchka de leden van de gemeenteraad te overtuigen van het belang van gezonde bomen voor de toekomst. Ze overhandigde 200 handtekeningen en 90 steunmails aan Erick Pol (D66) en Merlijn de Jonghe (GroenLinks). Pol en De Jonghe dienden de motie ‘Blijf cool Duiven, laat gezonde bomen leven’ in, die de gemeente/het college oproept duurzaam boombeheer toe te passen.

Nouchka las online dat de bomen gekapt zouden worden. “Er kwamen wel wat emoties los. Gezonde bomen kappen vanwege wat overlast, dat is niet meer van deze tijd. Ongezonde bomen die gevaar op leveren, oké. Maar gezonde bomen, die CO2 omzetten naar zuurstof, hebben we nodig in de huidige klimaatcrisis. Ik snap dat bewoners overlast hebben van vallende bladeren en uitstekende wortels, maar daar is met goed onderhoud zeker wat aan te doen. Dat is de taak van de gemeente. Mijn mentor mailde me dat het bomenonderhoud ook een mooi MDT-project (Maatschappelijke DienstTijd) zou kunnen zijn.” Dat lijkt de jongeren - alle zes leerlingen van het Candea College - een goed idee, waar ze zich graag voor willen inzetten.

Binnen twee dagen hadden Nouchka, Bas en Antoon de campagne opgezet en gingen ze op pad om handtekeningen te verzamelen, in de wijk en op school. “We hebben handtekeningen van mensen van 13 jaar tot 60-plus. De bomenkap gaat veel mensen aan het hart.” Vlak voor de raadsvergadering van 14 november jl. mochten ze de petitie overhandigen. Tijdens haar toespraak noemde Nouchka stellig: “In deze klimaatcrisis kun je geen volwassen gezonde bomen kappen vanwege overlast van vallende blaadjes en zaden. Als je dat doet dan neem je de toekomst van ons, de jeugd, niet serieus. Wij rekenen op jullie, raadsleden. Doe wat gedaan moet worden in het belang van onze toekomst. Kappen met kappen.”

D66 en GroenLinks steunen de petitie van harte. De Jonghe: “Een boom moet minstens 80 jaar oud worden om de investering eruit te krijgen. Een boom biedt onder andere koelte, gezondheid en biodiversiteit. Die waarden beginnen ze pas na 35 à 40 jaar te vertegenwoordigen. De bomen op de kaplijst hebben juist die leeftijd. Bovendien nemen na 40 jaar de onderhoudskosten van de boom af. Als je nieuwe bomen poot moet je daar opnieuw veel geld en tijd in steken. Boomspecialisten spreken zelfs over kapitaalvernietiging als bomen de 80 jaar niet rondmaken.”

De motie, waarin onder andere staat gezonde bomen niet te kappen, werd niet aangenomen. Wethouder Joyce Zwaga: “In sommige gevallen is kap nodig om te werken aan een duurzaam bomenbestand en tegelijkertijd te werken aan andere belangen en ambities. Uitgangspunt blijft dat we zuinig zijn op het groen, waarbij de focus juist ligt op duurzaam boombeheer.” Zwaga neemt de petitie van de jongeren serieus en is bereid om met ze in gesprek te gaan over hun zorgen en om uit te leggen hoe de gemeente er juist voor wil zorgen dat er een mooie, gezonde groene omgeving is als zij groot zijn.