Afbeelding
Foto:

Erepenning voor Chris van de Ven

Algemeen

DUIVEN - Chris van de Ven mag zich erepenninghouder van de gemeente Duiven noemen. Burgemeester Huub Hieltjes reikte zojuist de erepenning aan hem uit. Dit gebeurde voorafgaande aan het Brandenburg Concertos door Ensemble REI ter ere van het afscheid van Chris van de Ven als directeur van de Ogtent en het Horsterpark. Het concert is in de Remigiuskerk te Duiven.

Na 23 jaar stopt de Chris van de Ven als directeur van de Ogtent, voorheen het Cultureel Centrum Onderling Genoegen (CCOG). De gemeenteraad en het college van Duiven geven met de toekenning en uitreiking van de erepenning een blijk van waardering voor de inzet en prestaties van de heer Van de Ven op het sociale, maatschappelijke en culturele vlak.

Cultureel Centrum
Door zijn inzet is er op cultureel gebied veel veranderd in Duiven. Hij begon in 2000 als directeur bij Cultureel Centrum Onderling Genoegen. Naast zijn directeurschap dacht hij als vrijwilliger mee in het bedenken en organiseren van culturele activiteiten. In 2015 verhuisde het cultureel centrum naar de nieuwbouw op het Remigiusplein. De Ogtent, zoals het gebouw nu heet, is het cultureel centrum van Duiven, met een filmhuis, een theaterzaal, een feestzaal en een aantal losse zalen.

Stichting Activiteiten Horsterpark (SAH)

Chris van de Ven was betrokken bij de directievoering van de SAH. Het Horsterpark is een fantastisch buitengebied met mogelijkheden voor jong en oud. Hij heeft het initiatief genomen om de kinderboerderij te verplaatsen naar het Horsterpark en op ’de Vergert’ een EMCG (Ernstig Meervoudig Complex Gehandicapt)-vestiging te ontwikkelen.
Verder was hij betrokken bij de bouw van een beheerderswoning, theepaviljoen en kinderboerderij ’het Horsterpark’. En voor het bijeenkrijgen van € 1 miljoen aan sponsorgelden, het opzetten van de dagelijkse bedrijfsvoering en het contracteren van medewerkers en mensen met een verstandelijke beperking. Zowel de vaste medewerkers als de medewerkers met een verstandelijke beperking vonden snel hun draai in het park en bij de Ogtent en bij De Buren. Door allerlei activiteiten wisten ook vele dagrecreanten uit Duiven, Groessen, Loo en Westervoort de weg naar het park steeds beter te vinden. Al snel bleek dat er behoefte was aan ‘specifieke winterplekken’ om ook in de winter en bij slecht weer de medewerkers met een beperking een goede werkplek te bieden. Op 24 februari 2021 was de opening en ingebruikname van deze plekken.
Door zijn inzet heeft hij een positieve bijdrage geleverd aan het welzijn en welbevinden van mensen, jong en oud, in de gemeente Duiven. Chris van de Ven heeft voor zijn inzet op 24 februari 2012 een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Hope XXL

Hij heeft zich verder onvermoeid ingezet en vrijwilligers geïnspireerd en gaat zich nu verder richten op HOPE XXL. Een jongerenstichting waarvan hij bedenker, initiatiefnemer en uitvoerder was. In 2022 is het nieuwe kantoor van jongerenorganisatie HOPE XXL in de Ogtent gevestigd. Het project dat streeft naar een wereld waar iedereen aan het eind van deze eeuw zijn leven met ten minste een acht kan waarderen. Inmiddels is dit een mondiaal project geworden waar wordt nagedacht over de thema’s duurzaamheid, oorlog en vrede, economie en internationale samenwerking.