Coalitieakkoord Duiven 2023-2026 vastgesteld

Algemeen

DUIVEN - Het nieuwe coalitieakkoord 2023-2026 in Duiven ligt op tafel. Afgelopen maandag ondertekenden de fractievoorzitters Elena Schrijner (VVD), Hans Stam (CDA) en Wilco van Brandenburg (Lokaal Alternatief) het 6 pagina’s tellende document. Het motto luidt ‘Samen aan de slag!’

Het coalitieakkoord is er eentje op hoofdlijnen. Wethouder Johannes Goossen: “We houden aan de voorkant veel open en staan open voor ideeën vanuit de gemeenteraad en de samenleving.”  
Het coalitieakkoord kent drie centrale opgaven: doorpakken op woningbouw (portefeuille Geert-Jan Schrijner), duurzaamheid (portefeuille Joyce Zwaga) en herijken van het sociale domein (portefeuille Johannes Goossen). Dezelfde thema’s als in het akkoord van de vorige coalitie van Lokaal alternatief, CDA en DOED. Toch is dit nieuwe akkoord geen blauwdruk van de vorige verduidelijkt wethouder Joyce Zwaga. “Het is geen kwestie van een naam en datum veranderen. Maar duurzaamheid, woningbouw en het sociale domein blijven natuurlijk hot items. Maar daarbinnen zullen andere accenten gelegd gaan worden.”

Doorpakken 

Zo wordt dit keer bewust gekozen voor de term ‘doorpakken’ op woningbouw in plaats van versnellen. Kersverse wethouder Geert-Jan Schrijner: “De term versnellen impliceert dat je morgen begint”, licht hij toe, dat is natuurlijk niet zo. Wij zijn daar wat realistischer in. We halen alle plannen voor uitbreidings- en inbreidingslocaties van de planken. Waar het kan gaan we deze plannen optimaliseren. Wat wezenlijk anders is, is dat we reservelocaties geen reservelocaties meer noemen. En als het haalbaar is, plaatsen we zo snel mogelijk flexwoningen op de Biezenkampen. Mochten we daar later grond nodig hebben voor permanente woningbouw, dan kunnen we eventueel met de flexwoningen schuiven.”

Kleine kerncentrale

Binnen het thema duurzaamheid valt op dat de coalitie openstaat voor een onderzoek naar een kleine kerncentrale op bedrijventerrein Innofase. Een item dat is ingebracht door Jasper Walraven van Groep Walraven.

Integrale kindcentra

In het sociale domein wordt ‘omzien naar elkaar’ het vertrekpunt. “We doen een groter beroep op onderlinge hulp zoals mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerswerk. Om meer grip te krijgen op de omvang en kosten van maatwerkvoorzieningen zetten we in op preventie. Onder andere integrale kindcentra spelen hierin een belangrijke rol”, aldus het coalitieakkoord.