Michel Menting, wethouder Johannes Goossen, Henri Schimmel en Dirk Jan Klaassen
Michel Menting, wethouder Johannes Goossen, Henri Schimmel en Dirk Jan Klaassen

Bouw woningen op Plakse Weide stap dichterbij

Algemeen

DUIVEN - Op donderdag 16 november ondertekenden wethouder Johannes Goossen, Dirk Jan Klaassen en Michel Menting namens KlaassenGroep en Henri Schimmel namens BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling eenanterieure overeenkomst voor woningbouw op Plakse Weide. Hiermee komt de bouw van maximaal 300woningen op deze locatie een stap dichterbij.

Een anterieure overeenkomst is een contract dat wordt afgesloten tussen een gemeente en eenprojectontwikkelaar. Voordat de ontwikkeling van een specifiek project van start gaat. Het doel van zo’novereenkomst is om de voorwaarden en verplichtingen van beide partijen vast te leggen met betrekking totde ontwikkeling van het gebied. Wethouder Johannes Goossen: “Ik ben blij dat we nu kunnen doorpakken, want veel doelgroepen wachten opnieuwe woningen. De woningnood is hoog en dat geldt ook in onze gemeente. Het ondertekenen van dezeovereenkomst is een belangrijke volgende stap. In deze overeenkomst zijn de uitgangspunten en kadersvastgelegd waarbinnen de verdere ontwikkeling van Plakse Weide gaat plaatsvinden. Zo hebben we onderlingafspraken gemaakt over het wijzigen van het bestemmingsplan en de werkzaamheden om het bouwproject inte passen in de bestaande omgeving. Want naast het bouwen van maximaal 300 woningen moeten ook debestaande openbare voorzieningen worden aangepast zoals wegen, stroom, riool, verlichting of groen.”Henri Schimmel namens combinatie KlaassenGroep – BPD: “Na jaren van intensieve overleggen en planvormingmet belanghebbenden zijn wij verheugd een volgende stap te zetten in de totstandkoming van deze Duivensewoonwijk. Daarmee geven wij invulling aan de ambities in Woondeal regio Arnhem-Nijmegen waar PlakseWeide als locatie is opgenomen voor het versneld bouwen van duurzame en betaalbare woningen.” De locatie Plakse Weide is een uitbreidingslocatie in Duiven en ligt ten noorden van de Rijksweg en tenzuidoosten van de Vergertlaan. Op Plakse Weide wil gemeente Duiven samen met combinatie KlaassenGroep -BPD een duurzame woonwijk realiseren met veel ruimte voor betaalbare huur- en koopwoningen. In deuitwerking wordt specifieke aandacht besteed aan een passende overgang van dorp naar omringendlandschap en voldoende openbare ruimte voor ontmoeting tussen de bewoners. De wijk kenmerkt zich dooreen mix aan doelgroepen, zodat hier straks een mooie afspiegeling van de huidige Duivense bevolking woont.Voor de sociale huurwoningen worden gesprekken gevoerd met woningcorporatie