Egbert van Dijk klom op de tafel om de schetsen toe te lichten (Foto: Alie Engelsman)
Egbert van Dijk klom op de tafel om de schetsen toe te lichten (Foto: Alie Engelsman)

Dorpsborrel Dorpsraad Groessen valt in de smaak

Algemeen

GROESSEN - Ruim 120 mensen bezochten op 31 januari de Dorpsborrel van Dorpsraad Groessen in het dorpshuis: een informatieavond met aansluitend een gezellig samenzijn. 

Door Alie Engelsman

Sjoerd Bloemberg, een van de drie voorzitters van de Dorpsraad, trapte de avond af door te vertellen waar de dorpsraad zich zoal mee bezig houdt. Twee van deze onderwerpen kwamen uitgebreid aan bod: de herbestemming van de Andreaskerk en de inmiddels ver gevorderde plannen voor de nieuwe wijk Bloesemgaarde.

Sjoerd Bloemberg noemde onder andere de herinrichting van het Schuttersplein en de ontwikkeling van het kidsklompenpad als projecten waar de dorpsraad nauw bij betrokken is. De dorpsraad wil bovendien nieuwe Groessenaren een welkomstpakket overhandigen ter kennismaking met het dorp en er zullen nieuwe welkomsborden geplaatst worden op de plekken waar je Groessen binnen komt. Op deze borden staab verenigingen. De dorpsbode, die de Dorpsraad vier keer per jaar uitgeeft, krijgt steeds meer potentie. Daarnaast is de raad regelmatig in gesprek met onder andere de gemeente, instanties, Dorpsraad Loo en natuurlijk met de Groessenaren zelf. De dorpsraad ervaart dat als zeer positief.
Pieter-Jan Buhler, voorzitter van Stichting Herbestemming Andreaskerk Groessen nam het stokje over en zette uiteen wat de stichting in de afgelopen jaren heeft gedaan, na het nieuws dat de Andreaskerk aan de eredienst onttrokken zou worden. De kerk komt zeer binnenkort te koop staan. Het is de stichting helaas niet op tijd gelukt om een goede herbestemming te vinden, ondanks de vele inspanningen. Een bittere pil was dat de mogelijkheid om de kerk voor een symbolisch bedrag van €1,-- te kopen van het Bisdom van de baan is. De stichting kan de tonnen, die de kerk zal gaan kosten, niet opbrengen en ziet vooralsnog geen mogelijkheden om het gebouw te exploiteren. De kerk is wel een rijksmonument. Dat betekent dat het gebouw niet door een nieuwe eigenaar gesloopt mag worden om er bijvoorbeeld een appartementencomplex neer te zetten. Buhler meldt dat de stichting de moed niet opgeeft en hoopt in gesprek te kunnen gaan met de nieuwe eigenaar om het gebouw een sociaal maatschappelijke functie te kunnen geven.
Martine Wijnen is namens de Dorpsraad lid van de klankbordgroep van het nieuwbouwproject Bloesemgaarde Groessen. Na haar inleiding over de woningbouw op de locatie van het kassencomplex van bloemenkwekerij Aaldering, ging architect Egbert van Dijk dieper op de plannen in. Tonny Gerritsen, directeur van Lithos Bouw & Ontwikkeling en uitvoerder van het project vulde het verhaal aan. Gekozen is voor verschillende karakteristieke dorpswoningen, veel groen en veilige speelruimte voor de kinderen. Er worden in totaal 47 woningen gebouwd, zowel in de vrije sector als in het sociale segment. Van Dijk is blij met de belangstelling voor het nieuwbouwproject. “Fijn om te zien dat er zoveel betrokkenheid is in het dorp. Een informatieavond met zo’n grote opkomst geeft ons veel energie. We krijgen veel positieve feedback en weinig tegenwerking. We hopen dat we eind dit jaar kunnen gaan bouwen. Het is een mooi kleinschalig project dat helemaal past in het karakter van Groessen.”
Bloemberg: “We organiseren één of twee keer een Dorpsborrel, afhankelijk van de onderwerpen. We koppelen er altijd een borrelmoment aan, voor de sociale cohesie. We zijn heel tevreden met de opkomst van vanavond.”