Bewoners Vethstraat en Potterstraat kleuren buurt

Algemeen

DUIVEN - Een beter en veiliger achterpad én meer saamhorigheid in de buurt. Bewoners van de Vethstraat en de  Potterstraat zorgden er voor, met een bijdrage van Kleur uw buurt, maar vooral met elkaar.

Buurtbewoner Pieter Meijer: “Na cirva 35 jaar was het achterpad ernstig verzakt geraakt behalve de put. Deze stond nog prominent in het midden van het pad als een rots in de branding om het zo maar te zeggen.Echter door de verzakking eromheen werd het toch wel wat gevaarlijk als men avonds door het achterpad moest al dan niet met de afvalcontainer, boeks, knal, boeks. Oh, daar gaat er weer een door het achterpad heen. Maar ook overdags kon je aardig struikelen over deze verhoogde put. Dus hebben we elkaar gesproken om er wat aan te doen.”

Hij vervolgt: “ En laat nou Kleur Uw Buurt hier in Duiven zo’n een initiatief steunen. Dus zijn we in de pen geklommen om een aanvraag in te dienen. En ja, wij ontvingen een bedrag van maar liefs €500,00 als bijdrage om ons achterpad op te hogen en op te knappen. Hetgeen wij tekort kwamen, € 150,00, hebben we onder elkaar gelapt. 

Op zaterdag 3 februari j.l. heeft het dan ook plaats gevonden, omdat we even moesten wachten dat de vorst uit de grond was. Onder het genot van verse koffie en lekkernijen is het een zeer geslaagd dag geweest. Met nieuwe afspraken om elkaar vaker en eerder te benaderen als er iets is in de buurt.Wij kijken al uit naar de zomer om een gezamenlijke buurt / straat barbecue te gaan houden. Kortom Kleur uw buurt van de gemeente Duiven brengt mensen samen.”

Kan uw achterpad ook wel een opknapbeurt gebruiken? Of heeft u een ander leuk idee voor uw buurt? Kijk op de pagina www.duiven.nl/kleur-uw-buurt.