Logo duiven-post.nl


Windmolens in Duiven: raad mag het zeggen

De Duivense gemeenteraad mag zeggen of Duiven wil meewerken aan de komst van twee grote windmolens bij de rioolwaterzuivering op bedrijventerrein InnoFase. Het college van B en W neemt zelf geen standpunt in. De windmolens worden 5 september besproken tijdens een politieke avond in het gemeentehuis.

Het plan voor de turbines is afkomstig van het waterschap Rijn en IJssel, dat eigenaar is van de rioolzuivering en in 2025 energieneutraal wil zijn. Daarvoor zijn windmolens nodig. De keuze is op Duiven gevallen, omdat er hier al vier molens staan en omdat er in de omgeving van InnoFase nauwelijks omwonenden zijn.

Tijdens de politieke avond kunnen inwoners en belanghebbende partijen met de raadsfracties meediscussiëren. Bij weinig politieke steun is de kans groot dat het college het principeverzoek van het waterschap om medewerking afwijst. Als er wel voldoende steun is, wordt de procedure voortgezet. Dan volgt automatisch ook formele inspraak.

Hoewel het college zelf geen standpunt inneemt, somt het wel een aantal argumenten op. Zo wordt betoogd dat de molens niet passen in het Beleidsstandpunt Duurzame Energie uit 2012 (toen vond de gemeente vier molens wel genoeg).

Daar staat tegenover dat duurzame energie uitstekend past bij 'synergypark' InnoFase en het duurzaamheidstreven in de Structuurvisie Duiven 2015.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox