Logo duiven-post.nl


Het verenigingsgebouw van de Kunst Kring Duiven aan de Visserlaan.
Het verenigingsgebouw van de Kunst Kring Duiven aan de Visserlaan.

Oplossing KKD lijkt binnen handbereik

Kunst Kring Duiven (KKD) moet snel beslissen over aankoop van het pand aan de Visserlaan. Anders is het college van B en W alleen nog tot verhuur bereid. Dit ultimatum heeft de KKD donderdag ontvangen. Voorzitter Dorothé Hendriks zegt zich niet te laten intimideren: "Zet mij het mes op de keel en de hakken gaan in het zand."

De onderhandelingen over privatisering van de KKD slepen zich al enige tijd voort. Recent sprak de KKD met D66'er Hans Egtberts, die meteen raadsvragen stelde en onder meer sprak van een "schril contrast" met de deal met het dorpshuis Groessen vorig jaar.

Egtberts' interventie leidde tot perspublicaties en een paar dagen later de brief waarin B en W de KKD sommeren voor 15 september te berichten of wordt ingestemd met de privatiseringsvoorwaarden: "Mochten wij op 15 september geen bericht hebben ontvangen, of als u niet kunt instemmen met onze voorwaarden, dan bieden wij u een nieuwe huurovereenkomst aan conform de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld." Dat zou een jaarhuur van 12.200 euro betekenen voor een pand met een taxatiewaarde van 29.000 euro. Kopen is dus veel gunstiger, maar leidt tot risico's waarvoor de KKD erg huiverig is. Het bestuur wil garanties dat de gemeente terugkoopt bij een dreigend faillissement.

Het college van B en W ligt op ramkoers met de Kunst Kring Duiven over de privatisering van het KKD-gebouw (zie voorpagina). Toch lijkt de oplossing binnen handbereik. Volgens wethouder Johannes Goossen is de gemeente bereid tot terugkoop bij een dreigend faillissement. De reactie van KKD-voorzitter Dorothé Hendriks: "Als we dat zwart op wit krijgen, zijn we eruit."

Hendriks zegt dat zij en penningmeester Jos Eskes veel voor de KKD over hebben, maar per se niet betrokken willen raken bij een faillissement. Volgens haar kan de KKD het momenteel bolwerken, maar zijn er te veel onzekere factoren om zonder zorgen een lening aan te gaan. "Dat risico neem ik niet." Wethouder Goossen (CDA) beweert echter dat het risico is afgedekt: "Wij hebben toegezegd dat we het gebouw terugnemen bij een dreigend faillissement." Alleen staat die toezegging niet in de voorwaarden bij de brief van 30 augustus waarmee de gemeente eist dat de KKD uiterlijk 15 september een besluit over privatisering neemt. Er staat slechts: "Wij hebben een eerste recht (geen plicht) op terugkoop." Met 'wij' wordt de gemeente bedoeld.

Goossen vermoedt dat een oude versie is meegestuurd. Dat kan kloppen, want de datering is 6 juli, terwijl er daarna nog twee overleggen waren. Bovendien kreeg Hendriks na het laatste overleg op 29 augustus een mailtje van een ambtenaar, die stelt dat de gemeente de betalingsverplichtingen jegens de bank overneemt als de KKD die niet kan nakomen en dat het artikel over de terugkoopverplichting bij een faillissement nog kan worden aangepast. Wat Dorothé Hendriks betreft is het probleem opgelost als de toezegging van Goossen wordt toegevoegd. "Als we dat zwart op wit krijgen, zijn we eruit."

Privatisering is de enige optie voor de KKD. Huren zou betekenen dat de KKD 12.200 euro per jaar moet betalen voor een pand met een taxatiewaarde van 29.000 euro. Dat lijkt absurd, maar dat is het volgens Goossen niet: "Die huursom staat in hetzelfde taxatierapport. Het toont aan dat privatiseren veel gunstiger is voor de KKD." De wethouder voegt eraan toe dat de centrale vraag eigenlijk moet zijn of de KKD nog wel toekomstbestendig is als een lening van 29.000 euro zo'n groot probleem is. Hendriks wijst erop dat er meer kosten zijn dan alleen de lening en dat de inkomsten onzeker zijn. "De economie trekt aan, maar we weten bijvoorbeeld nog niet hoe het nieuwe subsidiebeleid uitpakt."

De KKD-voorzitter voelde zich vorige week overvallen door de 'ultimatumbrief' van de gemeente. Ze spreekt van "een donderslag bij heldere hemel". Volgens Goossen is echter op 12 juli al gezegd dat het college deze zomer tot een afronding wilde komen. Hij vindt dat daarmee de deadline van 15 september indirect is genoemd. De wethouder noemt het ook niet onredelijk dat de gemeente na meer dan twintig gesprekken hom of kuit wil. "We zijn de KKD voldoende ter wille geweest." Hendriks: "Zo kun je het ook uitleggen. Ik zie het anders. We moesten eerst wachten op een blauwdruk, maar die bleek alleen voor Groessen te gelden. Konden we opnieuw beginnen, net als toen er nieuwe taxatierapporten waren."

De discussie over de KKD kwam in een stroomversnelling na raadsvragen van Hans Egtberts (D66). Hij reageert verbolgen op het ultimatum van B en W: "Het lijkt erop dat het benaderen van een raadslid ertoe leidt dat het college gaat forceren. Dat vind ik kwalijk. Zo ga je niet met maatschappelijke organisaties om. Als onderhandelen geen zin meer heeft, moet dat een gezamenlijke conclusie zijn."

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox