Logo duiven-post.nl


Megastallen zijn in gemeente Duiven niet mogelijk

GroenLinks hoeft niet bang te zijn voor megastallen in Duiven. Dit blijkt uit de beantwoording door het college van B en V van een vraag van gemeenteraadslid Marjoleine Snaas. Nieuwe megastallen zijn sowieso niet mogelijk, bestaande bedrijven kunnen slechts beperkt uitbreiden.

Snaas reageerde met haar vraag op strengere regelgeving voor megastallen in Brabant. In Duiven bepaalt met name het bestemmingsplan buitengebied wat mogelijk is. Dat is niet heel veel. Nieuwvestiging van intensieve veehouderij wordt uitgesloten en bestaande bedrijven kunnen alleen uitbreiden als ze zich verbeteren op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Daarbij geldt een maximale omvang van 1,5 hectare in het Duivense Broek en 1 hectare in de rest van de gemeente. Meerdere bouwlagen zijn taboe. Er zijn geen officiële criteria voor megastallen, maar de Universiteit Wageningen gaat uit van minimaal 1,5 hectare om van een megastallen te kunnen spreken. De bekendste Duivense varkenshouder is gevestigd aan de Laarstraat. Dat is ten zuiden van de A12 en dus niet in het Broek. Voor hem geldt de grens van 1 hectare. Volgens gemeentelijk beleidsmedewerker Yvette Visser heeft Otten die omvang bijna bereikt.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox