Logo duiven-post.nl


Officiële opening IKC Kameleon Duiven woensdag 11 oktober

Op woensdag 11 oktober om 11.30 uur vindt de officiële opening van Integraal Kind Centrum (IKC) Kameleon in Duiven plaats.

IKC Kameleon is ontstaan uit de intensieve samenwerking tussen basisschool De Kameleon en Kinderopvang Zonnekinderen. IKC Kameleon is een voorziening voor kinderen van 0 – 13 jaar, waar voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan. Eén organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn van kinderen.

IKC Kameleon biedt:

- Basisonderwijs voor kinderen van 4-12 jaar

- Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar

- Peuterspeelzaal voor kinderen van 2-4 jaar

- Voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang

Het kinderdagverblijf van IKC Kameleon is gehuisvest in een apart gebouw op het IKC terrein en opent op 23 oktober haar deuren. Tot die tijd wordt het gebouw grondig opgeknapt en prachtig ingericht volgens het nieuwe inrichtingsconcept van Kinderopvang Zonnekinderen. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt met speciale verlichting en dat er veel aandacht is voor de inrichting voor de baby’s. De buitenschoolse opvang maakt gebruik van de multifunctionele ruimtes binnen het gebouw. Dagelijks is er aan aanbod van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en natuur. Er wordt samengewerkt met de andere BSO locaties van Zonnekinderen in Duiven, waardoor er een afwisselend activiteitenaanbod ontstaat.

De opening wordt voorafgegaan door een feestelijke ochtend voor alle kinderen. Om 11.30 uur vindt het officiële openingsmoment plaats waarvoor alle belangstellenden van harte zijn uitgenodigd.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ikc-kameleon.nl.                        

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox