EHBO-cursus

De vereniging voor EHBO-Duiven start op dinsdag 20 februari een nieuwe cursus EHBO.

De cursus is nog niet geheel volgeboekt; voor 4 cursisten is nog plaats. In deze cursus leert u niet alleen hulp te verlenen in levensbedreigende situaties zoals: hulp bij hartproblemen, bij bewustzijns- of ademhalingsstoornissen en bij ernstige bloedingen, maar ook bij minder directe levensbedreiging, zoals: hulp bij flauwte, bij kleine(re) verwondingen en bij brandwonden. Verder komt hulp bij beroerte of hersenbloeding, suikerziekte en epilepsie aan de orde. Tevens is eerste hulp aan kinderen in de cursus en derhalve in het diploma opgenomen.

Informatie wordt u gaarne verstrekt door Bertus Kampes (tel. 0316 269125) of door Martin Jansen (tel. 0316 261615). Een mailtje naar ehbo_duiven@hotmail.com mag natuurlijk ook. In onze website www.ehboduiven.nl vindt u een inschrijfformulier. Hoewel men op de dag van het examen de leeftijd van 16 jaar moet hebben bereikt, kan aan jongeren vanaf 12 jaar dispensatie worden verleend en kunnen ook zij aan dit examen deelnemen. Veel ziektekostenverzekeringen vergoeden (een deel van) deze cursuskosten; uiteraard afhankelijk van het verzekerd pakket.

Meer berichten