Het Jumelagecomité met achter v.l.n.r: Susan Driessen, Guus Daams, Wim Vilters en Mat Gijsberts. Voor: Ilonka Jansen, Ans Venhorst en Annie Bodde.
Het Jumelagecomité met achter v.l.n.r: Susan Driessen, Guus Daams, Wim Vilters en Mat Gijsberts. Voor: Ilonka Jansen, Ans Venhorst en Annie Bodde.

30 jaar tevreden partnergemeenten

2018 is het jaar dat Duiven en het Duitse Gemünden am Main 30 jaar partnergemeenten van elkaar zijn. In het weekend van 9 en 10 juni gaat dat groots gevierd worden in Duiven. Wat is de achtergrond eigenlijk van partnergemeenten en is het nog van deze tijd? Daarover gaat dit artikel.

Jumelage (Frans voor 'vriendschap') heten de verbanden die steden of gemeenten in verschillende landen met elkaar aangaan. In Duiven is het Jumelagecomité verantwoordelijk voor het onderhouden van de vriendschapsband met Gemünden am Main, een plaats in Duitsland ten oosten van Frankfurt am Main.

Voor het begin moeten we terug naar halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het gemeentebestuur van Duiven onder leiding van burgemeester Kemme, gaf te kennen wel te voelen voor een vriendschapsband met een andere Europese gemeente. Vanaf de jaren zestig al stimuleerde de toenmalige Europese Economische Gemeenschap (EEG, de huidige Europese Unie) het aangaan van banden tussen steden en gemeenten in verschillende landen om inwoners met elkaar in contact te brengen. Duiven sprak een voorkeur uit voor een Engels- of Duitstalige partnergemeente, die binnen één dag was te bereizen. Op de lijst die de EEG verschafte, stond ook de naam van Gemünden am Main. Het contact werd gelegd en in het voorjaar van 1988 volgde de ondertekening van een officieel vriendschapsverdrag.

Mat Gijsbers was er als griffier van de gemeente Duiven nauw bij betrokken en dat is hij nog steeds. Nu als voorzitter van het Jumelagecomité Duiven. "Burgemeester Kemme vroeg me destijds in het comité plaats te nemen. Ik vond het leuk en dat vind ik nog steeds. Hoewel ik inmiddels gepensioneerd ben, vorm ik met zes anderen nog steeds het comité."

Mat Gijsbers stelt dat er dertig jaar lang 'op heel diverse wijze' maatschappelijk en cultureel invulling is gegeven aan de band met Gemünden. Mat: "Van de muziekverenigingen zijn Excelsior Loo en St. Andries Groessen de trekkers, de Duivense Milieuvrienden hebben een goed contact met hun collega's in Duitsland en hetzelfde geldt voor de Nederlands Hervormde kerkgemeente en verschillende sportverenigingen. Elk jaar zijn er wel twee of drie uitwisselingen, waar een hoop mensen plezier aan beleven. Uit de band met Gemünden zijn ook persoonlijke vriendschappen voortgekomen."

Bij de lustra wordt iedere vijf jaar uitgebreid stilgestaan. Omdat het 25-jarig bestaan in Duitsland werd gevierd, is nu Duiven weer aan de beurt. Over de invulling van het jubileumweekend zegt Gijsbers: "We willen er iets bijzonders van maken. De band met Gemünden is dat waard."

Meer berichten