Stichting Ruil & Reparatie Kring De Liemers zoekt nieuwe bestuursleden.

Na ruim zes jaar wil onze voorzitter, mevr. Saskia Harmse, haar activiteiten voor de stichting beperken. We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en een secretatis, om gezamenlijk de sturing en de toekomstige koers van de stichting te bepalen.

We zijn een stichting met een maatschappelijk doel zonder winstoogmerk en hebben een ANBI-status. Onze activiteiten bestaan naast het repareren van elektrische apparaten, fietsen, speelgoed, kleding etc. uit het ruilen van leuke spullen voor producten waar wij verrassing tassen mee vullen. Rond de 15 enthousiaste vrijwilligers verzorgen de uitvoering en via facebook hebben we ongeveer 1400 volgers. Op deze wijze helpen we mensen die het minder hebben en beperken we de belasting van het milieu.

Bestuurslid zijn bij Stichting Ruil & Reparatie Kring De Liemers vraagt om dynamiek, doorzettingsvermogen, maatschappelijke betrokkenheid en goede communicatie.

Wij zoeken een voorzitter en een secretaris die maatschappelijk iets willen betekenen. Om gezamenlijk, als bestuur, met vrijwilligers en partners de doelstellingen van de stichting te behalen.

Bij de voorzitter denken we aan iemand met enige ervaringen in het aansturen, coördineren van een organisatie en het verwoorden en uitdragen van de uitgangspunten van de stichting. De voorzitter is het gezicht van de organisatie en vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden. Hij/Zij is het aanspreekpunt naar buiten en binnen.

Bij de secretaris denken we aan iemand die de formele communicatie verzorgt, zowel intern als extern. De secretaris is bij uitstek de persoon die informatie voor de interne en externe nieuwsvoorziening kan aanleveren. Hetzelfde geldt voor het werkplan en het jaarverslag.

Voor beide functies geldt dat naast teamgeest en betrokkenheid, het bekend zijn met de Duivense gemeenschap een pré is.

De specifieke taakafbakening tussen voorzitter, secretaris en penningmeester willen we graag bespreken in een kennismakingsgesprek. Op onze website vindt u, naast de algemene informatie van onze stichting, een eerste opzet voor de functieverdeling.

Waar vindt U ons: elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en elke eerste maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur, in Ontmoetingsruimte De Boomgaard – Schoolstraat 9 te Duiven (ingang achter de oude bibliotheek).

Voor vragen of belangstelling stuur een berichtje of kom op woensdagmiddag langs. www.ruilkringdeliemers.nl – ruilkringdeliemers@hotmail.com

Meer berichten