Voorganger Christiaan Vos voor de oude bibliotheek die is aangekocht door KerkvoorNu: 'We zijn geen 'ambtelijke' kerk met een strakke liturgie. We praten in woorden van nu, in begrijpelijke taal.'
Voorganger Christiaan Vos voor de oude bibliotheek die is aangekocht door KerkvoorNu: 'We zijn geen 'ambtelijke' kerk met een strakke liturgie. We praten in woorden van nu, in begrijpelijke taal.'

KerkvoorNu spreekt aan

KerkvoorNu heeft de voormalige bibliotheek in het centrum van Duiven gekocht. Het eigentijdse kerkgenootschap houdt ook de ontmoetingsruimte in De Boomgaard aan de Schoolstraat aan. De verwachting van voorganger Christiaan Vos van KerkvoorNu is dat de groei zich de komende jaren doorzet.

Met zo'n 400 mensen (onder wie 100 kinderen) puilt de aula van het Candea College iedere zondag uit tijdens de diensten. De voormalige bieb wordt gezien als de 'perfecte oplossing'. Meer ruimte en gelegen pal naast De Boomgaard. KerkvoorNu heeft de plannen en de financiering vrijwel rond en verwacht dat de verbouwingswerkzaamheden snel kunnen beginnen.

Dominee/voorganger Christiaan Vos hoopt dat in het najaar alles gereed is, maar realiseert zich dat het ook 'rond de Kerst' kan worden. "We willen graag snel, maar of het ook kan zal moeten blijken."

KerkvoorNu is een interessant fenomeen in Duiven en de Liemers. Ontstaan eind jaren negentig in Zevenaar als afsplitsing van de Baptistenkerk Arnhem, ontwikkelde de geloofsbeweging zich razendsnel. De volle aula van het Candea iedere zondag is daarvan het beste bewijs. Maar er is meer. Ook voor activiteiten is veel belangstelling en de ontmoetingsruimte in De Boomgaard (van maandag t/m donderdag de hele dag geopend!) voorziet steeds meer in een behoefte.

Christiaan Vos verklaart op verzoek het succes van KerkvoorNu. "De Liemers is een ontkerkelijkte streek. Het gros van de bewoners heeft geen geloofsachtergrond. Dat neemt niet weg dat er behoefte is aan gemeenschapszin. Aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en samen te vieren. Mensen van alle leeftijden sluiten zich aan, veel jonge gezinnen ook. Allemaal worden ze opgenomen in warme gemeenschap, in een groot gezin van God."

Ook bij KerkvoorNu is het een God waar alles om draait?

Christiaan Vos: "Ja, het woord van God staat centraal. Ons motto is ook: 'Op aarde zoals in de hemel'. Maar we zijn geen 'kerk kerk'. Geen 'ambtelijke' kerk met een strakke liturgie. We praten in woorden van nu, in begrijpelijke taal. Het echtheidsgehalte is hoog. En er is ruimte voor humor."

Geloven blijft voor veel mensen moeilijk?

"Dat snap ik. Het is lastig trouw te blijven aan de waarden die God ons voorhoudt. Het schuurt soms, maar we blijven wel bij zijn boodschap."

U bent zelf al twintig jaar voorganger bij KerkvoorNu. Van verzadiging is geen sprake?

"Helemaal niet, ik geniet nog steeds enorm van wat ik doe. Omdat we onszelf blijven ontwikkelen. Een gezond organisme groeit en dat geldt ook voor ons. Juist daarom is de naam ook zo mooi: KerkvoorNu, geen 'KerkvoorToen'. De aankoop van de oude bibliotheek is ook weer een stap die ons een boost kan geven. Hier kunnen we verder groeien en we worden nog zichtbaarder. Straks kunnen we invulling geven aan de wens om een kerk te zijn waar mensen altijd terecht kunnen."

Meer berichten